Concursuri semestrul II 2023-2024

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Monitorul Oficial nr. 143/30.04.2024, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Înscrierea la concurs se face la registratura Universității ,,Lucian Blagadin Sibiu, B-dul Victoriei, nr.10, corpul B, parter, în intervalul orar 09-15.00.

Taxa de înscriere se achită la casieria universității, corp A, parter, interval orar 08-13.00 sau în contul Universităţii – RO98TREZ57620F330500XXXX deschis la TREZORERIA SIBIU, cod fiscal 4480173 cu mențiunea taxă înscriere concurs asist. univ./lector univ./conf.univ./prof.univ.


Calendar


Documente


Teme prelegeri concursuri perioada nedeterminata


Teme prelegeri concursuri perioada determinata


Skip to content