Concursuri semestrul II 2018-2019

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata a apărut în Monitorul Oficial nr. 456/3.05.2019.

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar

Inscrieri pentru posturile cu perioadă nedeterminată:03.05.2019-20.06.2019
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor:08.07.2019-10.07.2019
Perioada de comunicare a rezultatelor:10.07.2019
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare):11.07.2019-17.07.2019
Aprobari in CF: 18.07.2019-19.07.2019

Inscrieri pentru posturile cu perioadă determinată:07.05.2019-20.06.2019
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor:08.07.2019-10.07.2019
Perioada de comunicare a rezultatelor:10.07.2019
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare):11.07.2019-17.07.2019
Aprobari in CF:18.07.2019-19.07.2019


Documente

Descrierea, tematica și bibliografia tuturor posturilor scoase la concurs pe perioada nedeterminata se găsesc pe site-ul Ministerului Educației.

Pentru posturile scoase la concurs pe perioada nedeterminata tematica, bibliografia, precum si data desfasurarii probelor de concurs pot fi consultate utilizand link-ul: http://jobs.edu.ro/index.php?uid=39

Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminată – semestru II anul universitar 2018-2019
Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada determinată – semestru II anul universitar 2018-2019
Adobe Reader Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (aprobat în Hotărârea Senatului nr. 5689 din 13.12.2018)
Adobe Reader Calendar concursuri posturi perioada nedeterminată semestrul II 2018-2019
Adobe Reader Calendarul concursurilor pentru posturile pe perioada determinată semestrul II 2018-2019 (este identic cu perioada nedeterminata, cu exceptia perioadei de inceput a inscrierilor este 7 mai )
Adobe Reader Calendar descriere posturi, tematică și bibliografie perioada nedeterminată semestrul II 2018-2019
Adobe Reader Calendar descriere posturi, tematică și bibliografie perioada determinată semestrul II 2018-2019
Adobe Reader Comisie post scos la concurs pe perioada nedeterminata semestrul II 2018-2019
Adobe Reader Comisii posturi scoase la concurs pe perioada determinată semestrul II 2018-2019
Adobe Reader Taxe înscriere concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Adobe Reader Indicatorii I1_I6_nume_prenume_concurs iulie 2017 – posturi de conferentiar si profesor
Adobe Reader SIEPAS_nume_prenume_concurs iulie 2017

 


Posturi scoase la concurs

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2018-2019, SEMESTRUL II

FACULTATEA  DE DREPT

Departamentul de Drept Public

 • Lector universitar, poziția 29, disciplina: Management public; Management general; Bazele administrației publice; Managementul proiectelor; Managementul serviciilor publice
  8 iulie 2019, ora 10.00, la sediul Facultății de Drept din Calea Dumbrăvii, nr. 34, sala 101
  Tema prelegerii: Managerul si leaderul in sectorul public. Importanta leadershipului in reformarea managementului public

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Matematică și Informatică

 • Lector universitar, poziția 16, disciplinele: Mathematics applied in economics; Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială; Analiză matematică; Teoria probabilităților; Probabilități și statistică
  Prelegerea didactică a candidaţilor în data de 09.07.2019 ora 9, sala B 309 – Facultatea de Ştiinţe
  Prelegerea publică referitoare la planul de dezvoltare al carierei universitare a candidaţilor în data de
  09.07.2019 ora 9, sala B 309 – Facultatea de Ştiinţe
  Tema prelegerii: Extreme pentru functii de mai multe  variabile: Extreme libere si Extreme conditionate

Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

 • Asistent universitar, poziția 22, disciplinele: Genetică generală; Genetică umană; Hidrobiologie.
  Analiza dosarului de concurs pe bază de interviu: 08.07.2019, ora 09:00; Sala A 01- Facultatea de Ştiinţe
  Proba scrisă în data de 08.07.2019 ora 10, Sala A 01- Facultatea de Ştiinţe
  Prelegere didactică în data de 08.07.2019 ora 12, Sala A 01- Facultatea de Ştiinţe
  Tema prelegerii: Lucrare de genetica moleculara Extractie de ADN din celule epiteliale din mucoasa bucala

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

 • Lector universitar, poziția 34, disciplinele: Marketingul responsabilității sociale; Marketing; Marketing în comerț, turism și servicii.
  Data concursului 08.07.2019
  Prelegere didactică Ora de desfășurare 10:00 Sala EP2
  Prelegere publică Ora de desfășurare 11:00 Sala EP2
  Tema prelegerii: Comunicarea de marketing
 • Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Antreprenoriat; Comerț electronic; Brandurile în cadrul lanțurilor internaționale; Marketing turistic; Marketingul evenimentelor.
  Data concursului 09.07.2019
  Prelegere didactică Ora de desfășurare 09:00 Sala EP2
  Prelegere publică Ora de desfășurare 10:00 Sala EP2
  Tema prelegerii:Tabloul modelului de afaceri – un instrument util pentru afaceri la inceput de drum
 • Lector universitar, poziția 36, disciplinele: Management în comerț, turism și servicii; Economia serviciilor; Economia turismului
  Data concursului 09.07.2019
  Prelegere didactică Ora de desfășurare 11:00 Sala EP2
  Prelegere publică Ora de desfășurare 12:00 Sala EP2
  Tema prelegerii: Dezvoltarea lanțurilor hoteliere prin intermediul contractelor de management si franciza

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic

 • Șef lucrări, poziția 64, disciplinele: Chimie analitică cantitativă și Analiza instrumentală; Chimie analitică calitativă
  Data începerii concursului 08 iulie 2019, ora 12,00, locația sala seminar Farmacie,
  et.IV, Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga, nr. 2A
  Tema prelegerii: Metode volumetrice. Titrarea in mediu apos.

FACULTATEA  DE LITERE  ŞI ARTE

Departamentul de Artă Teatrală

 • Lector universitar,  poziția 29, disciplinele: Spectacologie; Direcții în  teatrul contemporan; Teoria și practica spectacolului; Repertoriul actorului
  Luni, 8 iulie 2019
  Ora 09:30
  Sala 18, Facultatea de Litere și Arte
  Tema prelegerii: Teatrul mort, sacru, brut și imediat (Peter Brook) – spectacole definitorii

Departamentul de Studii Romanice

 • Lector universitar,  poziția 31, disciplinele: Sistemul educațional; Didactică, pedagogie, legislație; Strategii culturale și educaționale în UE; Introducere în management; Noțiuni de management și marketing; Istoria integrării europene
  Data și locul concursului: 08.07.2018, ora 9, sala 55
  Tema prelegerii: Contribuţii importante la dezvoltarea managementului

 

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2018-2019, SEMESTRUL II

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

 • Asistent universitar, poziţia 71, disciplinele: Proiectare logică, Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice, Programare în limbaj de asamblare, Limbaje de descriere hardware
  Susţinerea concursului: 10.07.2019 ora 10.00 sala IE305
  Tema probei practice: Aplicaţii mixte ASM-C

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

 • Asistent universitar, poziția 76, disciplinele: Introducere în sociologia organizațiilor, Tehnica elaborării lucrărilor științifice. Elemente de etică și integritate academică, Metode de cercetare socială, Metodologia cercetării în științele sociale, Laborator de cercetare empirică, Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2).
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 09.07.2019, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-8, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 10.07.2019, ora 09:00.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA3-8, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 09.07.2019, ora 11:00
  Tema prelegerii: Perspective sociologice de definire și clasificare a organizațiilor
 • Asistent universitar, poziția 77, disciplinele: Metodologia cercetării în științele sociale, Tehnica elaborării lucrărilor științifice. Elemente de etică și integritate academică, Consiliere în asistența socială, Dezvoltare comunitară și regională, Cadrul legislativ în asistența socială, Informatică și sisteme de baze de date, Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2), Practică de specialitate.
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud.
  Sibiu
  Ziua, ora: 09.07.2019, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 10.07.2019, ora 09:00.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 10.07.2019, ora 11:00.
  Tema prelegerii: Modele teoretice și practice în procesul de consiliere din asistența socială
 • Asistent universitar, poziția 80, disciplinele: Introducere în psihopatologie, Laborator de cercetare empirică și analiza datelor, Stagiu de practică de specialitate 2.
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 09.07.2019, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 5, Sala MA5-13, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 10.07.2019, ora 14:00.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 5, Sala MA5-13, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 10.07.2019, ora 16:00.
  Tema prelegerii:  Interviul clinic de evaluare: obiective, aspecte specifice și dificultăți, niveluri de evaluare, descriere/interpretare

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Clinic Medical

 • Asistent, poziția 45, disciplina: Semiologie medicală
  Data începerii concursului 10 iulie 2019, ora 09,00, locația Clinica Medicală II, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Skip to content