Concursuri semestrul II 2021-2022

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Monitorul Oficial 391/27.04.2022, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar


Documente


Posturi scoase la concurs

LISTA  POSTURILOR  DIDACTICE  PROPUSE A FI SCOASE  LA  CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SEMESTRUL AL II-LEA, AN UNIVERSITAR  2021/ 2022

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Profesor universitar, poziția 7, disciplinele: Metode noi în omiletică; Omiletică; Contribuția teologilor la tezaurul pastoral
Tema: Contribuția Sibiului ortodox la dezvoltarea Omileticii românești – personalități și contribuții scrise

Conferențiar universitar, poziția 13, disciplina: Teologie morală

Lector universitar, poziția 23, disciplinele: Iliricul în viața politico-bisericească; Națiuni și Biserici în Balcani în epoca medievală; Biserici vechi orientale; Configurația actuală a creștinismului; Introducere în teologia istoriei; Creștinismul în Europa

Asistent universitar, poziția 39, disciplinele: Teologie liturgică; Teologie dogmatică; Misiologie și ecumenism; Misiologie ortodoxă; Teologie morală
Tema: Praznicul Înălțării Domnului și Cincizecimea în antichitatea târzie: mărturii patristice;

FACULTATEA  DE LITERE  ŞI ARTE

Departamentul de Studii Romanice

Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Teoria literaturii;  Naratologie; Concepte emergente în studiul literaturii; Metode recente în studierea literaturii
Tema: Conceptul de literatură: criterii de definire, funcțiile literaturii, specificul literar.

Departamentul de Artă Teatrală 

Conferențiar universitar, poziția 10, disciplinele: Principii și concepte în dansul contemporan;Teatru-dans; Studii teatrale
Tema: Formele Mișcării Dansate la Gigi Căciuleanu. Prezentarea conceptelor ca posibile surse de generare a mișcărilor în noile creații coregrafice

Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Istoria muzicii; Istoria dansului; Artă coregrafică
Tema: Baletele ruse. Contextul artistic. Compoziția muzicală. Coregrafi.

Lector universitar, poziția 23, disciplinele: Scenografie; Stiluri în decor și costume; Teoria și istoria artei
Tema: Pictura parietala din neolitic, arta conștientă sau forma de comunicare ? Preocuparea pentru mișcare în pictura rupestra din paleolitic vs.pictura – fotografia 1920-1930
Programul pentru data de 6.07.2022: 13.00 -14.00 : interviu + probă practică – Lector. poz. 23 – sala 18.

Asistent universitar, poziția 43, disciplina: Antrenamentul vorbirii scenice
Tema: Dezvoltarea calităţii vocii (intensitate, ritm, intonaţie)
Programul concursului de pe 6.07.2022: 9.00-10.30 – proba scrisă 10.30 – 11.30 : interviu + probă practică – Asist. poz. 43 – sala Virgil Flonda

Asistent universitar, poziția 44, disciplinele: Antrenamentul vorbirii scenice; Atelier de creație teatrală
Tema: Cititor – vorbitor – actor – public: Arta și tehnica gândirii la scară scenică
9.00-10.30 – proba scrisă 11.30 -13.00 : interviu + probă practică – Asist. poz. 44 – sala Virgil Flonda

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

 Asistent universitar, poziţia 65, disciplinele: Grafica asistată de calculator 2; Grafica asistată de calculator 1; Sisteme flexibile de prelucrare; Sisteme flexibile de fabricație 1; Sisteme flexibile de fabricație; Sisteme flexibile de fabricație 2
Tema: Modelarea tridimensională utilizând Catia v5. Modulul: Part 
Data examen: 04.07.2022 ora 14.00

 Departamentul Calculatoare  şi  Inginerie  Electrică

 Conferenţiar universitar, poziţia 22, disciplinele: Baze de date; Interacţiunea om-calculator.  Prelegere: 06.07.2022, sala IM301, ora: 12:00

Şef lucrări, poziţia 53, disciplinele: Tehnologii electrice; Materiale electrotehnice; Electrotehnică. Prelegere: 06.07.2022, sala IE303, ora: 09:00

Asistent universitar, poziţia 71, disciplinele: Limbaje formale şi automate; Modelarea şi simularea sistemelor; Inginerie software. Examen: 06.07.2022, sala IE305, ora: 09:00

Asistent universitar, poziţia 72, disciplinele: Prelucrarea imaginilor; Programare în limbaj de asamblare; Grafică asistată de calculator; Ingineria programelor; Inginerie sistemelor de programe II. Examen: 06.07.2022, sala IE305, ora: 09:00

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

Conferențiar universitar, poziția 33, disciplinele: Studiul Vechiului Testament II; Studiul Noului Testament IV
Tema: Poate fi schimbat viitorul, daca este cunoscut? Despre scopul și obiectivele oracolelor în Orientul Antic și Vechiul Testament/ Ist die Zukunft veränderbar, wenn sie bekannt ist? Zu Ziel und Sinn von Gottesbefragungen im Alten Orient und Alten Testament.

Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Familia în context contemporan; Metode de cercetare socială; Laborator de analiză empirică; Sociologia emoțiilor
Tema: Provocările familiei contemporane: gestionarea relației de cuplu, conflictul muncă-familie

Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Teorii sociologice clasice; Dezvoltare comunitară și regională; Formarea și dezvoltarea profesională a resurselor umane
Tema: Disparități sociale în dezvoltarea regională din România.

Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate

Asistent universitar, poziția 31, disciplinele: Analiza electorală; Doctrine economice; Economie europeană; Instituții și organizații internaționale; Intelligence economic; Intelligence-ul din surse deschise; Introducere în analiza de intelligence; Politici și strategii anticorupție; Psihologie politică; Probleme fundamentale ale lumii contemporane; Politica românească; Globalism și globalizare; Politica externă a statelor din spațiul eurasiatic

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament Preclinic

Conferențiar universitar, poziția 21, disciplinele: Biochimie I; Biochimie II; Biochimie generală și aplicată
Tema: Vitamine – clasificare. Vitamine liposolubile.

Şef lucrări, poziţia 52, disciplinele: Fiziologie; Fiziologie I; Fiziologie oro-maxilo-facială
Tema: Fiziologia osoasă rezorbția și apoziția la nivelul oaselor feței, dezvoltarea cranio- facială

Departament Clinic Medical 

Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Boli infecțioase; Boli tropicale
Tema: Afectarea cardio-vasculară și renală în infecția SARS-CoV2

Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Pediatrie; Pediatrie și puericultură
Tema: Tulburările de ritm și de conducere la copii

Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Patologie dermatologică; Îngrijiri calificate în dermatologie; Dermatologie
Tema: Tumori cutanate maligne

Conferențiar universitar, poziția 15, disciplinele: Neurochirurgie; Medicină psihosomatică; Primul ajutor medical; Asistența primară a stării de sănătate
Tema: Diagnosticul clinic neurochirurgical. CGS. Evaluarea pacientului comatos. Aspecte practice in abordarea pacientului neurochirurgical

Şef lucrări, poziţia 29, disciplinele: Nefrologie; Medicină internă

 Departament Medicină Dentară și Nursing

 Şef lucrări, poziţia 37, disciplinele:  Medicina muncii și boli profesionale; Medicina muncii; Orientare asupra profesiei
Tema: Silicoza

Asistent universitar, poziția 59, disciplinele: Protetică dentară – proteza parțială scheletată; Gerontostomatologie
Tema: Etiologia și tabloul clinic al edentației parțiale întinse și totale

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

 Departamentul de Management, Marketing și  Administrarea Afacerilor

Conferențiar universitar, poziția 21, disciplinele: Introducere în teoria jocurilor; Microeconomie; Macroeconomie
Tema: Teoria economică a lui Keynes și modelul IS-LM.

Departamentul de Finanțe Contabilitate

Profesor universitar, poziția 6, disciplinele: Sisteme informatice de asistare a deciziilor; Sisteme informatice de gestiune; Utilizarea sistemelor informatice economice
Tema: Modelarea conceptuală a datelor. Modelul Entitate-Asociere. Tipuri de asocieri. Cardinalitatea. Tipuri de restricții; dependențe funcționale. Reguli de verificare și normalizare a MCD

FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Profesor universitar, poziția 44, disciplinele: Biotehnologii utilizate în protejarea biodiversității; Biotehnologii; Genetică vegetală
Tema: Metode și instrumente privind prioritizarea conservării resurselor genetice vegetale pentru alimentație și agricultură

Profesor universitar, poziția 45, disciplinele: Zootehnie generală; Agroturism   
Tema: Exploatarea puilor pentru producția de carne în sistem intensiv și în sisteme alternative de creștere.                                                                                                                         


LISTA  POSTURILOR  DIDACTICE  PROPUSE A FI SCOASE  LA  CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, SEMESTRUL AL II-LEA, AN UNIVERSITAR  2021 / 2022

FACULTATEA DE INGINERIE

 Departamentul  Inginerie Industrială şi Management

 Asistent universitar, poziția 97, disciplinele: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2; Tehnologia construcțiilor de mașini 1; Tehnologia construcțiilor de mașini 2; Logistica transporturilor; Trafic rutier; Tehnologii de fabricație şi micro/nanotehnologii; Tehnologii de fabricație 1 – 6 semestre

Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

Asistent universitar, poziţia 63, disciplinele: Analiza cu elemente finite; Analiza cu elemente finite în robotică; Modelarea și simularea sistemelor de producție; Software pentru instrumentație virtuală; Bazele sistemelor automate; Teoria sistemelor automate  – 6 semestre
Tema: Materiale utilizate în analizele prin metoda elementului finit. Caracteristicile materialelor
Data examen: 04.07.2022 ora 10.00

Asistent universitar, poziţia 64, disciplinele: Mașini unelte; Mașini unelte 1; Mașini unelte 2; Mașini unelte și prelucrări mecanice; Mașini și sisteme de producție 2; Tehnologii de prelucrare prin deformare 1; Mentenanța sistemelor în mecatronică; Fiabilitate și diagnoză; Fiabilitate și mentenanță – 6 semestre
Tema: Maşini pentru prelucrarea alezajelor: maşini de găurit cu coloană, cu montant, radiale, in coordonate
Data examen: 04.07.2022 ora 12.00

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

Lector universitar, poziția 14, disciplinele: Patrimoniul arhitectural medieval din România; Introducere în istoria medievală universală; Istoria artei universale. Antichitate și Ev mediu; Patrimoniu industrial, științific și tehnic; Patrimoniu arhitectural din România; Management cultural și al proiectelor culturale; Patrimoniul natural; Patrimoniul cultural medieval al României; Istoria artei antice și medievale românești – 3 semestre
Tema:Patrimoniul arhitectural urban şi rural. Oraşul medieval şi monumentele sale: biserici, spaţii şi clădiri publice, fortificaţii. Mediul rural: biserica parohială, biserica fortificată, cula boierească, castelul, cetatea ţărănească.

Asistent universitar, poziția 17, disciplinele: Introducere în istoria antică universală; Grecia și Roma în perioada clasică; Arheologie daco-romană; Introducere în istoria antică a spațiului românesc; Tehnologii informatice aplicabile în managementul patrimoniului; Colecții publice și private; Patrimoniu, memorie și identitate națională în istoria recentă; Introducere în studierea patrimoniului mobil; Patrimoniul arheologic; Legislație comparată și politici de protecție a patrimoniului; Managementul proiectelor culturale; Valorificarea culturală și turistică a patrimoniului; Dezvoltarea durabilă și patrimoniul cultural; Metode și tehnici de cercetare a patrimoniului – 6 semestre

 Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Politica ocupării forței de muncă; Sociologie generală; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2); Analiză factuală; Laborator de cercetare empirică – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 53, disciplinele: Politici sociale; Diagnoza și rezolvarea problemelor sociale; Dezvoltare umană; Metodologia cercetării în științele sociale; Practică de specialitate; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2) – 6 semestre
Tema: Factori care determină conștientizarea problemelor sociale dintr-o comunitate

 Asistent universitar, poziția 54, disciplinele: Noțiuni introductive de recrutare și selecție a resurselor umane; Comportament organizațional; Psihologie socială; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2) – 6 semestre
Tema: Etape ale procesului de recrutare și selecție.

 FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament Medicină Dentară și Nursing

 Asistent universitar, poziția 58, disciplinele: Neonatologie; Îngrijirea mamei și nou născutului – 6 semestre
Tema: Masajul cardiac al nou-născutului

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Finanțe Contabilitate

Asistent universitar, poziția 36, disciplinele: Finanțe; Monedă și credit; Operațiunile instituțiilor de credit – 6 semestre
Tema: Asemănări și deosebiri între digitizare – digitalizare – transformare digitală în domeniul financiar


Skip to content