Concursuri semestrul II 2021-2022

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Monitorul Oficial 391/27.04.2022, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar


Documente


Posturi scoase la concurs

LISTA  POSTURILOR  DIDACTICE  PROPUSE A FI SCOASE  LA  CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SEMESTRUL AL II-LEA, AN UNIVERSITAR  2021/ 2022

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ

Profesor universitar, poziția 7, disciplinele: Metode noi în omiletică; Omiletică; Contribuția teologilor la tezaurul pastoral

Conferențiar universitar, poziția 13, disciplina: Teologie morală

Lector universitar, poziția 23, disciplinele: Iliricul în viața politico-bisericească; Națiuni și Biserici în Balcani în epoca medievală; Biserici vechi orientale; Configurația actuală a creștinismului; Introducere în teologia istoriei; Creștinismul în Europa

Asistent universitar, poziția 39, disciplinele: Teologie liturgică; Teologie dogmatică; Misiologie și ecumenism; Misiologie ortodoxă; Teologie morală

FACULTATEA  DE LITERE  ŞI ARTE

Departamentul de Studii Romanice

Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Teoria literaturii;  Naratologie; Concepte emergente în studiul literaturii; Metode recente în studierea literaturii

Departamentul de Artă Teatrală 

Conferențiar universitar, poziția 10, disciplinele: Principii și concepte în dansul contemporan;

Teatru-dans; Studii teatrale

Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Istoria muzicii; Istoria dansului; Artă coregrafică

Lector universitar, poziția 23, disciplinele: Scenografie; Stiluri în decor și costume; Teoria și istoria artei

Asistent universitar, poziția 43, disciplina: Antrenamentul vorbirii scenice

Asistent universitar, poziția 44, disciplinele: Antrenamentul vorbirii scenice; Atelier de creație teatrală

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

 Asistent universitar, poziţia 65, disciplinele: Grafica asistată de calculator 2; Grafica asistată de calculator 1; Sisteme flexibile de prelucrare; Sisteme flexibile de fabricație 1; Sisteme flexibile de fabricație; Sisteme flexibile de fabricație 2

 Departamentul Calculatoare  şi  Inginerie  Electrică

 Conferenţiar universitar, poziţia 22, disciplinele: Baze de date; Interacţiunea om-calculator

Şef lucrări, poziţia 53, disciplinele: Tehnologii electrice; Materiale electrotehnice; Electrotehnică

Asistent universitar, poziţia 71, disciplinele: Limbaje formale şi automate; Modelarea şi simularea sistemelor; Inginerie software

Asistent universitar, poziţia 72, disciplinele: Prelucrarea imaginilor; Programare în limbaj de asamblare; Grafică asistată de calculator; Ingineria programelor; Inginerie sistemelor de programe II

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

Conferențiar universitar, poziția 33, disciplinele: Studiul Vechiului Testament II; Studiul Noului Testament IV

Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

Conferențiar universitar, poziția 11, disciplinele: Familia în context contemporan; Metode de cercetare socială; Laborator de analiză empirică; Sociologia emoțiilor

Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Teorii sociologice clasice; Dezvoltare comunitară și regională; Formarea și dezvoltarea profesională a resurselor umane

Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate

Asistent universitar, poziția 31, disciplinele: Analiza electorală; Doctrine economice; Economie europeană; Instituții și organizații internaționale; Intelligence economic; Intelligence-ul din surse deschise; Introducere în analiza de intelligence; Politici și strategii anticorupție; Psihologie politică; Probleme fundamentale ale lumii contemporane; Politica românească; Globalism și globalizare; Politica externă a statelor din spațiul eurasiatic

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament Preclinic

Conferențiar universitar, poziția 21, disciplinele: Biochimie I; Biochimie II; Biochimie generală și aplicată

Şef lucrări, poziţia 52, disciplinele: Fiziologie; Fiziologie I; Fiziologie oro-maxilo-facială

Departament Clinic Medical 

Profesor universitar, poziția 4, disciplinele: Boli infecțioase; Boli tropicale

Conferențiar universitar, poziția 12, disciplinele: Pediatrie; Pediatrie și puericultură

Conferențiar universitar, poziția 14, disciplinele: Patologie dermatologică; Îngrijiri calificate în dermatologie; Dermatologie

Conferențiar universitar, poziția 15, disciplinele: Neurochirurgie; Medicină psihosomatică; Primul ajutor medical; Asistența primară a stării de sănătate

Şef lucrări, poziţia 29, disciplinele: Nefrologie; Medicină internă

 Departament Medicină Dentară și Nursing

 Şef lucrări, poziţia 37, disciplinele:  Medicina muncii și boli profesionale; Medicina muncii; Orientare asupra profesiei

Asistent universitar, poziția 59, disciplinele: Protetică dentară – proteza parțială scheletată; Gerontostomatologie

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

 Departamentul de Management, Marketing și  Administrarea Afacerilor

Conferențiar universitar, poziția 21, disciplinele: Introducere în teoria jocurilor; Microeconomie; Macroeconomie

Departamentul de Finanțe Contabilitate

Profesor universitar, poziția 6, disciplinele: Sisteme informatice de asistare a deciziilor; Sisteme informatice de gestiune; Utilizarea sistemelor informatice economice

FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Profesor universitar, poziția 44, disciplinele: Biotehnologii utilizate în protejarea biodiversității; Biotehnologii; Genetică vegetală

Profesor universitar, poziția 45, disciplinele: Zootehnie generală; Agroturism                                                                                                                                                    


LISTA  POSTURILOR  DIDACTICE  PROPUSE A FI SCOASE  LA  CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, SEMESTRUL AL II-LEA, AN UNIVERSITAR  2021 / 2022

FACULTATEA DE INGINERIE

 Departamentul  Inginerie Industrială şi Management

 Asistent universitar, poziția 97, disciplinele: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2; Tehnologia construcțiilor de mașini 1; Tehnologia construcțiilor de mașini 2; Logistica transporturilor; Trafic rutier; Tehnologii de fabricație şi micro/nanotehnologii; Tehnologii de fabricație 1 – 6 semestre

Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

Asistent universitar, poziţia 63, disciplinele: Analiza cu elemente finite; Analiza cu elemente finite în robotică; Modelarea și simularea sistemelor de producție; Software pentru instrumentație virtuală; Bazele sistemelor automate; Teoria sistemelor automate  – 6 semestre

Asistent universitar, poziţia 64, disciplinele: Mașini unelte; Mașini unelte 1; Mașini unelte 2; Mașini unelte și prelucrări mecanice; Mașini și sisteme de producție 2; Tehnologii de prelucrare prin deformare 1; Mentenanța sistemelor în mecatronică; Fiabilitate și diagnoză; Fiabilitate și mentenanță – 6 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

Lector universitar, poziția 14, disciplinele: Patrimoniul arhitectural medieval din România; Introducere în istoria medievală universală; Istoria artei universale. Antichitate și Ev mediu; Patrimoniu industrial, științific și tehnic; Patrimoniu arhitectural din România; Management cultural și al proiectelor culturale; Patrimoniul natural; Patrimoniul cultural medieval al României; Istoria artei antice și medievale românești – 3 semestre

Asistent universitar, poziția 17, disciplinele: Introducere în istoria antică universală; Grecia și Roma în perioada clasică; Arheologie daco-romană; Introducere în istoria antică a spațiului românesc; Tehnologii informatice aplicabile în managementul patrimoniului; Colecții publice și private; Patrimoniu, memorie și identitate națională în istoria recentă; Introducere în studierea patrimoniului mobil; Patrimoniul arheologic; Legislație comparată și politici de protecție a patrimoniului; Managementul proiectelor culturale; Valorificarea culturală și turistică a patrimoniului; Dezvoltarea durabilă și patrimoniul cultural; Metode și tehnici de cercetare a patrimoniului – 6 semestre

 Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Politica ocupării forței de muncă; Sociologie generală; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2); Analiză factuală; Laborator de cercetare empirică – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 53, disciplinele: Politici sociale; Diagnoza și rezolvarea problemelor sociale; Dezvoltare umană; Metodologia cercetării în științele sociale; Practică de specialitate; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2) – 6 semestre

 Asistent universitar, poziția 54, disciplinele: Noțiuni introductive de recrutare și selecție a resurselor umane; Comportament organizațional; Psihologie socială; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2) – 6 semestre

 FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament Medicină Dentară și Nursing

 Asistent universitar, poziția 58, disciplinele: Neonatologie; Îngrijirea mamei și nou născutului – 6 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Finanțe Contabilitate

Asistent universitar, poziția 36, disciplinele: Finanțe; Monedă și credit; Operațiunile instituțiilor de credit – 6 semestre


Skip to content