Concursuri semestrul I 2020-2021

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata a apărut în Monitorul Oficial nr. 782/24.11.2020.

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada determinata a apărut în ziarul Tribuna din 26.11.2020 Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar

Inscrieri pentru posturile cu perioadă nedeterminată: 24.11.2020-14.01.2021
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 01.02.2021-03.02.2021
Perioada de comunicare a rezultatelor: 03.02.2021
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare): 04.02.2021-10.02.2021
Validari in CF: 10.02.2021-11.02.2021
Validari in CA: 12.02.2021
Inscrieri pentru posturile cu perioadă determinată: 26.11.2020-14.01.2021
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 01.02.2021-03.02.2021
Perioada de comunicare a rezultatelor: 03.02.2021
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare): 04.02.2021-10.02.2021
Validari in CF: 10.02.2021-11.02.2021
Validari in CA: 12.02.2021


Documente


Posturi scoase la concurs

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2020-2021, SEMESTRUL I

Facultatea de Litere si Arte

Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice

Asistent pe perioadă nedeterminată, poziția 39 / Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice
Locul susținerii concursului: Facultatea de Litere și Arte, sala 17
Data susținerii concursului: 02.02.2021
Proba scrisă: ora 9:00, sala 17.
Prelegerea didactică și analiza dosarului pe bază de interviu: ora 11:15
Tema prelegerii didactice: „Time and Tense in English”

Asistent pe perioadă nedeterminată, poziția 42 / Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice
Locul susținerii concursului: Facultatea de Litere și Arte, sala 17
Data susținerii concursului: 02.02.2021
Proba scrisă: ora 9:00, sala 17
Prelegerea didactică și analiza dosarului pe bază de interviu: ora 12:30
Tema prelegerii didactice: „The Sequence of Tenses”

Lector pe perioadă nedeterminată, poziția 28 / Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice
Tema prelegerii didactice: „Tipuri de predicat și caracteristicile acestora.”
Concursul programat pe data de 03.02.2021, ora 9

Departamentul de Studii Romanice

Postul de asistent universitar (perioadă nedeterminată), poz. 35 

Tema: Studiile literare: formalismul rus.

Calendarul probelor este următorul:

03.02.2021

ora 9.00 – proba scrisă: sala 56
ora 11.00 – prelegere didactică/proba practică: sala 51
ora 12.00 – analiza dosarulu pe bază de interviui: sala 56

Departamentul de Arta teatrala

Lector, poziția 20: Interviul paralel EU – CELĂLALT. Asumarea deplină a propriei identități în oglindă cu o identitate falsă, inventată, imaginată. Conștientizarea diferențelor comportamentale, de limbaj, de gândire

Lector, poziția 21: Neorealismul italian. Scurtă introducere, trăsături, reprezentanți

Lector, poziția 22: Gesturile  personajului

Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie Industrială și Management

Concurs pe post, poziţia 56 – Şef lucrări, Departamentul IIM

Data susţinerii concursului: 01.02.2021, ora 10:00

Locul susţinerii concursului: Facultatea de Inginerie, sala IM 301

Tema prelegerii didactice: ”Măsurarea cantităților de gaze naturale tranzacționate în România”

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

Şef Lucrări, poziţia 52 perioadă NEDETERMINATĂ discipline: Rețele Neuronale; Procesarea Numerică a Semnalelor; Programare în Matlab;
Procesarea Imaginilor și Computer Vision 

Tema prelegerii: Teorema eșantionării în achiziția și prelucrarea semnalelor mono și
bidimensionale.

Planificarea prelegerii: marți 02.02.2021 ora 10.00 sala IE303

Facultatea de Științe Socio-Umane

Departamentul de Istorie, Patrimoniu si Teologie Protestanta

Postul de lector, pozitia 15 Tema: Neoliticul timpuriu

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

Poziția 33, disciplinele: Matematica – învățămant primar și preșcolar, Didactica matematicii în învățământul primar  și preșcolar, Instruire Asistată de Calculator

Tema pentru  prelegerea didactică : Jocurile logico-matematice

Poziția 35, disciplinele: Pedagogie I curs și seminar,  Practică pedagogică în învățământul preșcolar 

Tema pentru prelegerea didactică: Dimensiunile educației – Educatia intelectuala-obiective, continut, metodologie

Departamentul de Psihologie

Tema prelegerii propuse pentru concursul de lector (perioadă nedeterminată) poz. 15, Departamentul Psihologie, Facultatea de Științe Socio-Umane, din data de 03.02.2021 este următoarea: Tipuri de design metodologic de cercetare în psihologie 

Departamentul de Asistență socială, Jurnalism, Relații publice și Sociologie

Poziția 33, lector universitar (pe perioadă nedeterminată) – discipline: Istoria presei. Publicistica în secolele XIX și XX, Paradigme în presa europeană, Introducere în sistemul mass media, Practica elaborării lucrării de disertație, Practică de specialitate.

Tema prelegerii didactice:

Rolul presei în societate. Modelul autoritarist. Modelul comunist. Modelul liberal. Modelul serviciului public

Facultatea de Medicina

Nr. crt.

Departament

Denumire post, poziția din statul de funcțiuni, disciplinele

Data începerii concursului

Tema

         

2

Clinic Chirurgical

Șef lucrări, poziția 21, disciplinele: Abilități practice; Ginecologie, Obstetrică și ginecologie – perioadă nedeterminată.

01 februarie 2021

Rolul infecției cu HPV în oncogeneza cervicală,posibilități profilactice și evaluarea factorilor deprognostic în cancerul decol uterin

3

Medicină Dentară și Nursing

Șef lucrări, poziția 35, disciplinele:Odontoterapie restauratorie; Odontoperapie conservativă. FANTOM – perioadă nedeterminată.

01 februarie 2021

Restaurări coronare cu materiale compozite

4

Medicină Dentară și Nursing

Asistent universitar, poziția 55, disciplinele: Estetică dentară; Tehnologia metaloceramicii și a ceramicii integrale; Materiale utilizate în tehnica dentară – perioadă nedeterminată.

01 februarie 2021

Caracteristicile machetei în tehnologia metaloceramică

Nr. crt.

Departament

Denumire post, poziția din statul de funcțiuni, disciplinele

Data începerii concursului

Tema

1

Preclinic

Asistent universitar, poziția 66, disciplinele: Tehnologie farmaceutică – perioadă nedeterminată.

02 februarie 2021

Aspecte  practice în formularea și prepararea picăturilor oftalmice

2

Clinic Medical

Șef lucrări, poziția 29, disciplinele: Îngrijiri paleative; Educație sexuală; Abilități practice; Neurologie – perioadă nedeterminată.

02 februarie 2021

Durerea – principii de tratament, scala de analgezie

3

Medicină Dentară și Nursing

Șef lucrări, poziția 36, disciplinele: Medicina muncii și boli profesionale; Medicina Muncii; Orientare asupra profesiei – perioadă nedeterminată.

02 februarie 2021

Ambianța sonoră profesională (zgomotul profesional)

4

Medicină Dentară și Nursing

Șef lucrări, poziția 37, disciplinele: Îngrijiri calificate în chirurgie – perioadă nedeterminată.

02 februarie 2021

Îngrijiri calificate în patologia colecistului

Nr. crt.

Departament

Denumire post, poziția din statul de funcțiuni, disciplinele

Data începerii concursului

Tema

1

Preclinic

Șef lucrări, poziția 45, disciplinele: Fiziopatologie, Fiziopatologie generală – perioadă nedeterminată.

03 februarie 2021

Fiziopatologia aterosclerozei

Facultatea de Științe Economice

Departamentul de Finanțe și Contabilitate

Postul: Lector universitar pe perioadă nedeterminată, poziția 25, disciplinele: Managerial accounting, Contabilitatea instituțiilor publice, Contabilitatea operațiunilor speciale, Contabilitate asistată software.

Titlul prelegerii didactice: Ascertaining costs for outputs of interdependent manufacturing demarches through the algebraic method

Poziție post

Data concursului

Proba

Ora de desfășurare

Sala

Lector 25

02.02.2021

Prelegere didactică

9:00

E11

Prelegere publică

10:00

E11

Postul: Lector universitar pe perioadă nedeterminată, poziția 26, disciplinele: Finanțare europeană, Contabilitate consolidată, Buget și trezorerie publică, Financial markets.

Titlul prelegerii didactice: Looking foreward: European funding for 2021-2027

 

Poziție post

Data concursului

Proba

Ora de desfășurare

Sala

Lector 26

02.02.2021

Prelegere didactică

12:00

E11

Prelegere publică

13:00

E11

Departamentul de Management, Marketing și Administrarea afacerilor

Lector universitar perioadă nedeterminată, poziția 38, tema prelegerii: Foreign investments

Asistent universitar perioadă nedeterminată, poziția 53, tema prelegerii: Determinarea valorii de piață a firmei

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului

Departamentul Ştiinţe Agricole şi Ingineria Produselor Alimentare

Asistent poziția 37, pe perioadă nedeterminată, disciplinele: Chimie anorganică și analitică (laborator), Chimie organică (laborator) și Chimie generală (laborator) 

Tema pentru proba practică este:

Determinarea densității substanțelor solide – metoda picnometrului: prezentarea metodei; Determinarea densității substanțelor lichide – metoda areometrului: măsurarea densității unor soluții de NaCl de concentrație cunoscută și a unei soluții de NaCl de concentrație necunoscută și determinarea grafică a concentrației necunoscute a soluției de NaCl.


POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2020-2021, SEMESTRUL I

Facultatea de Litere si Arte

Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice

Post de concurs: Asistent universitar, poziția 40 

Subiect prelegere: Franz Kafka Die Verwandlung

Subiect scris: Die Romantik: Historischer und philosophischer Hintergrund; Etappen; Literarische Merkmale; Hauptvertreter.

Departamentul de Arta teatrala

Asistent, poziția 45: Demersul creativ în contextul artei coregrafice

Facultatea de Inginerie

Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

Postul de asistent poziția 67 – tema prelegerii didactice: Convertoare de energie. Motoare hidraulice.

Data examen: 02.02.2021 ora 10.00

Postul de asistent poziția 68 – tema prelegerii didactice: Comportarea mecanică a elementului de rezistență; curbe caracteristice; principalele caracteristici mecanice si elastice ale unui material 

Data examen: 02.02.2021 ora 13.00

Facultatea de ȘTIINȚE

Departamentul de Matematica si Informatica

Pozitia nr. 15
Tema prelegerii didactice care va avea loc in data de 03.02.2021 ora 9:00:
Siruri de numere reale. Şiruri în spaţii metrice

Departamentul de ȘTIINȚE ALE MEDIULUI, FIZICĂ, EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Poz. 55 — Asistent pe perioadă determinată: Tema pentru proba practică:
Îmbunătățirea indicilor vitezei de reacție, deplasare și execuție în lecția de educație fizică; Consolidarea unor procedee tehnice de bază, cu mingea, în condițiile exersării unor structuri distincte și aplicării acestora în jocul bilateral de baschet.

Facultatea de Medicina

Nr. crt.

Departament

Denumire post, poziția din statul de funcțiuni, disciplinele

Data începerii concursului

Tema

1

Preclinic

Asistent universitar, poziția 74, disciplina: Igienă – perioadă determinată.

01 februarie 2021

Masuri de prevenire a toxiinfectiilor alimentare

Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului

Departamentul Ştiinţe Agricole şi Ingineria Produselor Alimentare

Asistent poziția 35, perioadă determinată (6 semestre), disciplinele: Ecologie și protecția mediului (laborator), Tehnologie vin, oțet și băuturi distillate (laborator), Tehnologia și valorificarea produselor de origine animală (laborator), Tehnologia și valorificarea băuturilor (laborator), Controlul calității produselor de origine animală (laborator), Controlul calității produselor de origine vegetală (laborator), Tehnologii în industria laptelui (laborator), Autentificare și falsificarea alimentelor (laborator)

Tema pentru proba practică este:

Determinarea analitică a conținutului de alcool etilic din vinuri prin metoda ebuliometrică.

Asistent poziția 36, perioadă determinată (6 semestre): disciplinele Biochimie (laborator) și Inocuitatea Produselor Alimentare (laborator)

Tema pentru proba practică este:

Controlul fizico-chimic al alterării și degradării mierii.

Skip to content