Concursuri semestrul I 2020-2021

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata a apărut în Monitorul Oficial nr. 782/24.11.2020. Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada determinata a apărut în ziarul Tribuna din 26.11.2020

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar

Inscrieri pentru posturile cu perioadă nedeterminată: 24.11.2020-14.01.2021
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 01.02.2021-03.02.2021
Perioada de comunicare a rezultatelor: 03.02.2021
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare): 04.02.2021-10.02.2021
Validari in CF: 10.02.2021-11.02.2021
Validari in CA: 12.02.2021

Inscrieri pentru posturile cu perioadă determinată: 26.11.2020-14.01.2021
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 01.02.2021-03.02.2021
Perioada de comunicare a rezultatelor: 03.02.2021
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare): 04.02.2021-10.02.2021
Validari in CF: 10.02.2021-11.02.2021
Validari in CA: 12.02.2021


Documente


.