Concursuri semestrul I 2019-2020

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata a apărut în Monitorul Oficial nr. 1400/26.11.2019. Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I. Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar

Inscrieri pentru posturile cu perioadă nedeterminată: 26.11.2019-16.01.2020
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 05.02.2020-07.02.2020
Perioada de comunicare a rezultatelor: 07.02.2020
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare): 10.02.2020-14.02.2020
Aprobari in CF: 17.02.2020-18.02.2020
Inscrieri pentru posturile cu perioadă determinată: 04.12.2019-16.01.2020
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 05.02.2020-07.02.2020
Perioada de comunicare a rezultatelor: 07.02.2020
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare): 10.02.2020-14.02.2020
Aprobari in CF: 17.02.2020-18.02.2020


Documente


Posturi scoase la concurs

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2019-2020, SEMESTRUL I FACULTATEA  DE DREPT Departamentul de Drept Public

 • Lector universitar, poziția 24, disciplinele: Drept penal special I; Drept penal special II; Infracțiuni prevăzute în legi speciale I; Infracțiuni prevăzute în legi speciale II; Practică în activitatea de cercetare. Calendarul desfăşurării concursului: 05.02.2020, ora 14 Tema prelegerii: Infracțiuni contra vieții
 • Lector universitar, poziția 26, disciplinele: Contencios administrativ; Tehnici și metode de adoptare a deciziei; Drept administrativ II; Politici administrative la nivel european Calendarul desfăşurării concursului: 05.02.2020, ora 12 Tema prelegerii: Condițiile de admisibilitate ale acțiunii în contenciosul administrativ

FACULTATEA  DE LITERE  ŞI ARTE Departamentul de Studii Anglo-Americane şi Germanistice

 • Lector universitar, poziția 38, disciplinele: Pragmatică, Limba engleză. Stiluri funcționale, Limba engleză – limbă străină 6 februarie 2020, ora 9, sala 16 Tema prelegerii: The Plural of Nouns

FACULTATEA DE INGINERIE Departamentul  Inginerie Industrială şi Management

 • Șef lucrări, poziţia 55, disciplinele: Bazele așchierii și generării suprafeței; Bazele așchierii și generării suprafeței 1; Scule așchietoare 1; Scule așchietoare 2; Prelucrări prin așchiere 06.02.2020, ora 1300 , sala IM 301 Tema prelegerii: Generarea suprafețelor prin aschiere utilizând toate tipurile de curbe directoare si generatoare. Exemplificari pentru fiecare tip de prelucrare prin aschiere

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

 • Șef lucrări, poziţia 56, disciplinele: Dispozitive electronice; Dispozitive electronice și electronică analogică; Electronică; Circuite electronice liniare Planificarea concursului: vineri 07.02.2020 ora 10.00 sala IE303 Tema prelegerii: Amplificatoare Operaţionale. Descriere. Utilizare în circuite cu reacţie pozitivă şi negativă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

 • Asistent universitar, poziția 51, disciplinele: Consiliere și orientare în carieră, Psihosociologia conducerii, Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1), Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2), Informatică și sisteme de baze de date. Proba scrisă: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.02.2020, ora 09:00. Analiza dosarului individual pe bază de interviu: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.02.2020, ora 14:00. Prelegere didactică: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 06.02.2020, ora 09:00. Subiect proba practica/prelegere didactică: Construcția bazei de date și definirea variabilelor în aplicația PSPP, pornind de la un chestionar utilizat într-o anchetă sociologică internațională (ex. Eurobarometre; European Social Survey; European Values Study).(proba va avea loc in data de 06.02.2019, incepand cu ora 09.00)
 • Asistent universitar, poziția 52, disciplinele: Consiliere în asistența socială, Sistemul de asistență socială, Metode de cercetare socială, Sociologie generală, Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2), Practică de specialitate, Practică compactă de specialitate. Proba scrisă: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.02.2020, ora 09:00. Analiza dosarului individual pe bază de interviu: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.02.2020, ora 16:00. Prelegere didactică: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 06.02.2020, ora 11:00. Subiect proba practică/prelegere didactică: Abordări teoretice ale consilierii în asistență socială: consilierea centrată pe client și teoria cognitiv comportamentală. (proba va avea loc in data de 06.02.2019, incepand cu ora 11.00)

Departamentul de Psihologie

 • Lector universitar, poziția 16, disciplinele: Psihopatologie clinică și psihiatrie, Stagiu clinic III. Prelegerea didactică – 5.02.2020, ora 10, sala MA 5.11, Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 5 Prelegere publică – 6.02.2020, ora 10, sala 35 sala MA 5.11, Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 5

Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate

 • Asistent universitar, poziția 27, disciplinele: Metodologie de cercetare socială și politică, Metodologia cercetării în științele sociale, Metode de cercetare în științele sociale, Metode cantitative de cercetare, Statistică aplicată, Politici publice, Ideologii politice Filosofie politică, Analiza politicilor publice. Proba scrisă: Locul: Calea Dumbrăvii, Nr. 34, Etaj 2, Sala 17, 550034 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.02.2020, ora 10:00. Analiza dosarului individual pe bază de interviu: Locul: Calea Dumbrăvii, Nr. 34, Etaj 2, Sala 17, 550034 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.02.2020, ora 14:00. Prelegere didactică: Locul: Calea Dumbrăvii, Nr. 34, Etaj 2, Sala 17, 550034 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 06.02.2020, ora 10:00 Tema prelegerii: Utilizarea metodelor de cercetare din științele sociale în analiza politicilor publice.

FACULTATEA DE ȘTIINŢE Departamentul de Matematică și Informatică

 • Lector universitar, poziția 39, disciplinele: Rețele de calculatoare; Geometrie computațională; Fundamentele programării Prelegere didactică în data de 5.02.2020 ora 10 Prelegere publică în data 5.02.2020 ora 12,30 sala L1 Tema prelegerii: Împărțirea în subrețele. Utilizarea subrețelelor în practică
 • Asistent universitar, poziția 25, disciplinele: Statistică matematică; Probabilități și statistică; Analiză matematică; Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială; Algebră liniară Proba scrisă în data de 05.02.2020 ora 9 , sala B309 Prelegere didactică în data 05.02.2020 ora 11, sala B309 ; Tema prelegerii: Serii de numere: Criterii de convergență pentru serii
 • Asistent universitar, poziția 26, disciplinele: Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială; Analiză matematică; Matematici speciale Proba scrisă în data de 06.02.2020 ora 9, sala B309 Prelegere didactică în data 06.02.2020 ora 11 , sala B309 Tema prelegerii: Serii de funcții: Serii de puteri

FACULTATEA DE MEDICINĂ Departamentul Preclinic

 • Șef lucrări, poziţia 23, disciplinele: Fiziopatologie, Fiziopatologie clinică Data începerii concursului 07 februarie 2020, ora 11,00, locația Disciplina Fiziopatologie, Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga, nr. 2A
 • Șef lucrări, poziţia 24, disciplinele: Informatică medicală și Biostatistică Data începerii concursului 06 februarie 2020, ora 12,00, locația sala Liviu Cocora, et. I., corp A, Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga, nr. 2A. Tema prelegerii: Tipuri de rețele neurale pentru învățarea automată profundă (Deep Learning): rețele neurale de tip feed – forward, rețele neurale convoluționale (CNN), rețele neurale recurente (RNN), LSTM, ca variație a RNN.

Departament Clinic Medical 

 • Asistent universitar, poziția 48, disciplinele: Medicina interna (gastro, boli de nutritie, hematologie). Urgențe medicale. Prim ajutor Data începerii concursului 5 februarie 2020, ora 09,00, locația Clinica Medicală II, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu Tema prelegerii: Comorbidități și tratament în bolile inflamatorii intestinale
 • Asistent universitar, poziția 52, disciplina:  Pediatrie Data începerii concursului 06 februarie 2020, ora 09,00, locația Clinica Pediatrie, str. Pompeiu Onofreiu, nr. 2-4 Tema prelegerii: Considerații etio-patogenice în pneumoniile bacteriene ale copilului

Departament Medicină Dentară și Nursing

 • Șef lucrări, poziţia 35, disciplinele: Urgențe în medicina dentară, Parodontologie Data începerii concursului 05 februarie 2020, ora 10,00, locația sala Liviu Cocora, Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga, nr. 2A. Tema prelegerii: Tratamentul de urgență în parodontologie
 • Șef lucrări, poziţia 37, disciplinele: Îngrijirea pacientului cu tulburări în sfera psihică.  Științele comportamentului Data începerii concursului 05 februarie 2020, ora 14,00, locația sala Liviu Cocora, Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga, nr. 2A Tema prelegerii: Îngrijiri calificate pentru pacientul cu tentativă de suicid

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2019-2020, SEMESTRUL I FACULTATEA  DE LITERE  ŞI ARTE Departamentul de Studii Anglo-Americane şi Germanistice

 • Asistent universitar, poziția 47, (perioadă determinată, 5 semestre: 24.02.2020-30.09.2022), disciplina: Limba engleză – limbă străină 5 februarie 2020, ora 9, sala 16 Tema prelegerii: Reported Speech

Departamentul de Studii Romanice

 • Asistent universitar, poziția 37 (perioadă determinată, 5 semestre: 24.02.2020-30.09.2022), disciplinele: Acte de vorbire; Redactare și compoziție; Comunicare orală și scrisă; Limba română: fonetică, vocabular și structuri gramaticale; Gramatică normativă; Limbă și comunicare. 5 februarie 2020, ora 9, sala 55 Tema prelegerii: Tipuri de comunicare

Departamentul de Artă Teatrală

 • Asistent universitar, poziția 45 (perioadă determinată, 5 semestre: 24.02.2020-30.09.2022), disciplinele: Cunoștințe muzicale / ritmică / instrument 5 februarie 2020, ora 10, sala CAVAS Tema prelegerii: Dezvoltarea tonului vocal ideal; respiratia si ajustarea organelor vocale

FACULTATEA DE INGINERIE Departamentul Inginerie Industrială şi Management

 • Asistent universitar, poziția 86 (perioadă determinată, 6 semestre), disciplinele: Dinamica autovehiculelor; Motoare termice; Tehnici și echipamente de diagnosticare; Calculul și construcția autovehiculului; Cunoașterea automobilelot și a circulației; Trafic rutier 06.02.2020, ora 900, sala IM 301
 • Asistent universitar, poziția 87 (perioadă determinată, 6 semestre), disciplinele: Forajul sondelor; Hidraulica subterana; Extracția și condit.hidrocarb; Ing.zacamintelor de hidrocarb.; Depozitarea fluidelor; Economisirea gazelor naturale; Fizico-chimia rocilor și fluidelor; Tehnologia materialelor; Tehnologia materialelor 2 05.02.2020, ora 1300, sala IM 301 Tema prelegerii: deterioararea formatiunii productive – aplicatie
 • Asistent universitar, poziția 88 (perioadă determinată, 6 semestre), disciplinele: Tehnologia fabricării produselor 3; Tehnologii de prelucrare 2; Tehnologii de fabricație în mecatronică 06.02.2020, ora 1100 , sala IM 301 Tema prelegerii: Tehnologii de prelucrare CNC a arborilor pe strungul EMCO Compact 5 CNC. Utilizarea ciclurilor clasice la programarea G-Code

Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

 • Asistent universitar, poziția 61 (perioadă determinată, 6 semestre) disciplinele: Teoria reglării automate, Bazele sistemelor automate, Microcontrolere – programare, Simularea numerică a sistemelor mecatronice. 05.02.2020, ora 1000, sala IM 203
 • Asistent universitar, poziția 62 (perioadă determinată, 6 semestre) disciplinele: Mașini, roboți și sisteme flexibile de fabricație, Mașini și sisteme de prelucrare, Mașini unelte 05.02.2020, ora 12.00, sala IM203

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

 • Asistent universitar, poziția 71 (perioadă determinată, 6 semestre), disciplinele: Inginerie Sistemelor de Programe II; Logică Computaţională; Tehnologii pentru Dezvoltare de Aplicaţii; Aplicaţii Multimedia pentru Dispozitive Mobile 07.02.2020 ora 10.00, sala IE 303 Tema prelegerii: Colecţii în C#

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

 • Lector universitar, poziția 14 (perioadă determinată, 6 semestre), disciplinele: Patrimoniu imaterial, Introducere în etnografie, Antropologie vizuală. Filmul etnografic, Etnografie, Introducere în etnologie Prelegerea didactică – 5.02.2020, ora 10, sala 35 (B-dul. Victoriei, nr. 5-7); Prelegere publică – 6.02.2020, ora 10, sala 35 (B-dul. Victoriei, nr. 5-7). Tema prelegerii: Îmbrăcăminte – origine, evoluție, simbol

Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

 • Asistent universitar, poziția 53 (perioadă determinată, 6 semestre), disciplinele: Schimbare socială, Sociologia schimbărilor sociale, Sociologie generală, Analiză factuală, Sociologie aplicată: practica cercetării sociale, Practica cercetării sociale, Laborator de cercetare empirică. Proba scrisă: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.02.2020, ora 09:00. Analiza dosarului individual pe bază de interviu: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.02.2020, ora 18:00. Prelegere didactică: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 06.02.2020, ora 13:00.
 • Asistent universitar, poziția 54 (perioadă determinată, 6 semestre), disciplinele: Introducere în jurnalismul de televiziune, Specializare în jurnalismul de TV, Elaborarea produselor de relații publice cu ajutorul mijloacelor audio-video, Producția emisiunii de știri în televiziune, Promovarea organizațiilor cu ajutorul radioului și al televiziunii, Tehnici de redactare, Noțiuni de publicitate, Organizarea evenimentelor de relații publice, Rețele sociale și comunicare organizațională, Tehnici de persuasiune, Practica elaborării lucrării de licență. Elemente de etică și integritate academică. Proba scrisă: Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 05.02.2020, ora 09:00. Analiza dosarului individual pe bază de interviu: Locul: Str. Brutarilor, Nr. 3, Sala C1, 550201 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 06.02.2020, ora 10:30. Prelegere didactică: Locul: Str. Brutarilor, Nr. 3, Sala C1, 550201 – Sibiu, Jud. Sibiu Ziua, ora: 06.02.2020, ora 12:00. Tema prelegerii: Caracteristicile mesajului vizual.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE Departamentul de Matematică și Informatică

 • Asistent universitar, poziția 49 (perioadă determinată, 6 semestre), disciplinele: Operare pe calculator; Arhitectura sistemelor de calcul Proba scrisă în data de 6.02.2020 ora 10,30 sala L1 Prelegere didactică în data 6.02.2020 ora 12,30 sala L1 Tema prelegerii: Sisteme de numeraţie. Coduri numerice. Reprezentarea numerelor în sistemele de calcul

FACULTATEA DE MEDICINĂ Departamentul Preclinic

 • Asistent universitar, poziția 41 (perioadă determinată, 2 semestre), disciplina: Fiziologie Data începerii concursului 05 februarie 2020, ora 09,00, Disciplina Fiziologie, Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga, nr. 2A. Tema prelegerii: Tipurile de leucocite

 

Skip to content