Concursuri semestrul II 2019-2020

Ca urmare a publicării HG 476/16.06.2020 prin care starea de alertă se prelungește cu 30 de zile, desfășurarea concursurilor pe posturi didactice și de cercetare se suspendă. Acestea se vor reprograma, după încetarea stării de alertă, la o dată care va fi comunicată în timp util tuturor candidaților înscriși Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata a apărut în Monitorul Oficial nr. 306/15.04.2020. Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada determinata a apărut în Tribuna din 21.04.2020 Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I. Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar

FACULTATEA DE ŞTIINŢE
Centrul de Cercetare în Ecologie Aplicată
Cercetător științific gradul III în Biologie 213136

Inscrieri: 15.04.2020-04.06.2020
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 24.06.2020-26.06.2020
Perioada de comunicare a rezultatelor: 26.06.2020
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare): 29.06.2020-03.07.2020
Aprobari in CF: 06.07.2020-07.07.2020

FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE
Centrul de cercetare pentru patrimoniu și istorie socio-culturală
Asistent de cercetare în arheologie 263215 (perioadă determinată 01.04.2020-31.03.2023).

Inscrieri: 21.04.2020-04.06.2020
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 24.06.2020-26.06.2020
Perioada de comunicare a rezultatelor: 26.06.2020
Perioada de contestatii (5 zile lucratoare): 29.06.2020-03.07.2020
Aprobari in CF: 06.07.2020-07.07.2020


Documente


Posturi scoase la concurs

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2019-2020, SEMESTRUL II

FACULTATEA  DE ŞTIINŢE

Centrul de Cercetare în Ecologie Aplicată

    • Cercetător științific gradul III în Biologie 213136

Tema prelegerii: Cercetări de biologie moleculară pentre evaluarea biodiversității – studii de caz

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2019-2020, SEMESTRUL II

FACULTATEA  DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Centrul de cercetare pentru patrimoniu și istorie socio-culturală

  • Asistent de cercetare în arheologie 263215 perioadă determinată 01.04.2020-31.03.2023
Skip to content