Concursuri semestrul I 2021-2022

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar


Documente


Posturi scoase la concurs

LISTA  POSTURILOR  DIDACTICE  PROPUSE A FI SCOASE  LA  CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR  2021 / 2022

FACULTATEA  DE DREPT

Departamentul de Drept Public

Lector universitar, poziția 32, disciplinele: Drept penal general I; Drept penal general II; Instituții de drept penal general aprofundat I; Instituții de drept penal general aprofundat II

Lector universitar, poziția 33, disciplinele: Istoria administrației publice; Istoria și reformele Constituției; Istoria dreptului românesc

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul  Inginerie Industrială şi Management

Şef lucrări, poziţia 59, disciplinele: Confortabilitate și ergonomie; Capitalul uman în organizaţii; Ingineria sistemelor de producţie; Managementul echipelor de proiect; Managementul resurselor umane; Organizarea intreprinderii; Evaluarea riscurilor şi managementul securităţii şi sănătăţii în muncă

Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

Asistent universitar, poziţia 65, disciplinele: Grafica asistată de calculator 2; Grafica asistată de calculator 1; Sisteme flexibile de prelucrare; Sisteme flexibile de fabricație 1; Sisteme flexibile de fabricație; Sisteme flexibile de fabricație 2

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

Asistent universitar, poziția 30, disciplinele: Istoria artei românești; Iconografia artei creștine; Restaurare lemn etnografic; Studiul desenului pentru pictură; Tehnici tradiționale – tempera pe sticlă; Restaurare ceramică; Restaurare metal

Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

Asistent universitar, poziția 52, disciplinele: Campanii de relații publice; Relații publice online; Laborator de cercetare empirică; Practică de specialitate 2; Practică de specialitate 3

Departamentul de Psihologie

Lector universitar, poziția 16, disciplinele: Istoria psihologiei; Psihologie socială; Elaborarea lucrării de disertație; Practică de specialitate

Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate

Lector universitar, poziția 19, disciplinele: Politică externă și de securitate a UE; Guvernanța internațională; Securitate și societate; Evoluția Europei în epoca postbelică; Analiza riscurilor neconvenționale în societatea contemporană

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

Lector universitar, poziția 38, disciplinele: Literatura pentru copii; Limba română; Literatura română; Pratica pedagogică în învățământul preuniversitar

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Citologie animală cu noțiuni de biologie celulară; Biologie celulară; Animal cytology with notions of cell biology

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament Preclinic

Asistent universitar, poziția 65, disciplina: Chimie farmaceutică

Departament Clinic Medical 

Şef lucrări, poziţia 30, disciplina: Medicina de familie

Asistent universitar, poziția 44, disciplinele: Medicina internă (cardiologie); Medicina internă; Semiologie medicală

Asistent universitar, poziția 47, disciplinele: Endocrinologie; Îngrijiri calificate în endocrinologie

Departament Clinic Chirurgical 

Şef lucrări, poziţia 22, disciplina: O.R.L.

Şef lucrări, poziţia 23, disciplinele: Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă

Asistent universitar, poziția 35, disciplinele: Semiologie chirurgicală; Chirurgie generală

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Management, Marketing și  Administrarea Afacerilor

Asistent universitar, poziția 47, disciplinele: Comportamentul consumatorului; Marketing; Marketing cultural; Marketing internațional

Asistent universitar, poziția 48, disciplinele: Antreprenoriat; Comunicare de afaceri; Comunicare și relații publice în afaceri; Economia întreprinderii; Istorie economică


LISTA  POSTURILOR  DIDACTICE  PROPUSE A FI SCOASE  LA  CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR  2021 / 2022

FACULTATEA  DE DREPT

Departamentul de Drept Public

Asistent universitar, poziția 37, disciplinele: Drept procesual penal I; Drept procesual penal II; Criminalistică – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 38, disciplinele: Drept penal special I; Drept penal special II; Teoria generală a dreptului – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 39, disciplinele: Drept constituțional și instituții politice I; Drept constituțional și instituții politice II – 6 semestre

FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE

Departamentul de Studii Romanice

Asistent universitar, poziția 37, disciplinele: Lingvistică generală; Limba româna contemporană. Sintaxă; Limba română contemporană. Funcții sintactice; Limba română contemporană. Analize gramaticale; Stilistica limbii române; Limba română contemporană; Semiotică; Noțiuni de gramatică – 5 semestre

Departamentul de Artă Teatrală 

Asistent universitar, poziția 45,  disciplinele:  Teatru-dans; Artă coregrafică; Dans modern – 5 semestre

Asistent universitar, poziția 46,  disciplina:  Cunoștințe muzicale/ritmică/instrument – 5 semestre 

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

Asistent universitar, poziția 67, disciplinele: Mecanică 1; Mecanică; Desen tehnic și infografică; Desen tehnic și infografică 2; Grafica asistata de calculator  – 5 semestre

Asistent universitar, poziţia 68, disciplinele: Mecanică; Mecanică 2; Mecanică 1; Grafică asistată de calculator 1; Desen tehnic și infografică; Proiectarea asistată de calculator – 5 semestre

Asistent universitar, poziţia 69, disciplinele: Bazele roboticii; Programarea roboților industriali; Sisteme de conducere în robotică; Sisteme mecatronice – 5 semestre

Departamentul Calculatoare  şi  Inginerie  Electrică

Asistent universitar, poziţia 70, disciplinele: Microcontrolere şi automate programabile; Reţele de calculatoare; Reţele locale; Electronică digitală – 5 semestre

Asistent universitar, poziţia 73, disciplinele: Data mining, Programare orientată pe obiecte; Sisteme de operare; Sisteme de recunoaştere a formelor – 5 semestre

Asistent universitar, poziţia 74, disciplinele: Programare WEB; Baze de date; Proiectarea bazelor de date – 5 semestre

 Asistent universitar, poziţia 75, disciplinele: Programare în limbaj de asamblare; Programarea aplicaţiilor multimedia; Sisteme multimedia; Codificarea informaţiei multimedia – 5 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

Asistent universitar, poziția 17, disciplinele: Introducere în istoria antică universală; Grecia și Roma în perioada clasică; Arheologie daco-romană; Introducere în istoria antică a spațiului românesc; Tehnologii informatice aplicabile în managementul patrimoniului; Colecții publice și private; Patrimoniu, memorie și identitate națională în istoria recentă; Introducere în studierea patrimoniului mobil; Patrimoniul arheologic; Legislație comparată și politici de protecție a patrimoniului; Managementul proiectelor culturale; Valorificarea culturală și turistică a patrimoniului; Dezvoltarea durabilă și patrimoniul cultural; Metode și tehnici de cercetare a patrimoniului – 6 semestre

Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

Asistent universitar, poziția 53, disciplinele: Politici sociale; Diagnoza și rezolvarea problemelor sociale; Dezvoltare umană; Metodologia cercetării în științele sociale; Practică de specialitate; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2) – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 54, disciplinele: Noțiuni introductive de recrutare și selecție a resurselor umane; Comportament organizațional; Psihologie socială; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2) – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 55, disciplinele: Metode de cercetare socială; Tehnica elaborării lucrărilor științifice; Elemente de etică și integritate academică; Identitate, multiculturalism și relații interetnice; Metodologia cercetării în științele sociale; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2) – 6 semestre

Departamentul de Psihologie

Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Psihologia dezvoltării II; Psihoterapia copilului și adolescentului; Introducere în consiliere psihologică și psihoterapie; Psihologia educației – 6 semestre

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Pedagogie I; Pedagogie II – 2 semestre

ACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Matematică și Informatică

Lector universitar, poziția 40, disciplinele: Structuri de date; Tehnici de programare – 6 semestre

Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

Asistent universitar, poziția 56, disciplinele: Aplicații discipline sportive de apă; Practica în activități de turism; Educație fizică – 6 semestre

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament Preclinic

Asistent universitar, poziția 71, disciplinele: Anatomie și embriologie I; Anatomie și embriologie II; Anatomie topografică – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Histologie; Histologia cavității bucale; Histologie. Anatomie patologică – 6 semestre

 Departament Clinic Medical 

Asistent universitar, poziția 45, disciplina: Boli infecțioase – 6 semestre

Departament Clinic Chirurgical 

Asistent universitar, poziția 37, disciplinele: Radiologie; Radiologie generală; Radiologie în medicina dentară; Radiologie și imagistică medicală – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 36, disciplinele: Obstetrică-ginecologie; Obstetrică și ginecologie – 6 semestre

Departament Medicină Dentară și Nursing

Asistent universitar, poziția 56, disciplinele: Reabilitare și medicina orală; Ergonomie și diagnostic orodentar – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 61, disciplinele: Nursing general I; Nursing general II; Îngrijiri calificate în diabet și boli de nutriție; Nutriție și dietetică – 6 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Evaluarea terenurilor; Politici agricole comunitare; Practică de specialitate – 6 semestre


Skip to content