Concursuri semestrul I 2021-2022

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar


Documente


Posturi scoase la concurs

LISTA  POSTURILOR  DIDACTICE  PROPUSE A FI SCOASE  LA  CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR  2021 / 2022

FACULTATEA  DE DREPT

Departamentul de Drept Public

Lector universitar, poziția 32, disciplinele: Drept penal general I; Drept penal general II; Instituții de drept penal general aprofundat I; Instituții de drept penal general aprofundat II
Tema prelegerii: Răspunderea penală a minorilor

Lector universitar, poziția 33, disciplinele: Istoria administrației publice; Istoria și reformele Constituției; Istoria dreptului românesc
Tema prelegerii: Rolul transplantului juridic în modernizarea sistemului de drept românesc

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul  Inginerie Industrială şi Management

Şef lucrări, poziţia 59, disciplinele: Confortabilitate și ergonomie; Capitalul uman în organizaţii; Ingineria sistemelor de producţie; Managementul echipelor de proiect; Managementul resurselor umane; Organizarea intreprinderii; Evaluarea riscurilor şi managementul securităţii şi sănătăţii în muncă
Subiectul prelegerii: Patologia organizațională – definire, stresul organizațional, burnout-ul ca epuizare profesională, workaholism-ul sau dependența față de muncă, mobbing-ul sau psihoteroarea la locul de muncă, personalitatea colectivă a organizațiilor, miturile organizaționale

Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

Asistent universitar, poziţia 65, disciplinele: Grafica asistată de calculator 2; Grafica asistată de calculator 1; Sisteme flexibile de prelucrare; Sisteme flexibile de fabricație 1; Sisteme flexibile de fabricație; Sisteme flexibile de fabricație 2

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

Asistent universitar, poziția 30, disciplinele: Istoria artei românești; Iconografia artei creștine; Restaurare lemn etnografic; Studiul desenului pentru pictură; Tehnici tradiționale – tempera pe sticlă; Restaurare ceramică; Restaurare metal
Tema prelegerii: Temele iconografice în pictura pe sticlă din Transilvania

Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

Asistent universitar, poziția 52, disciplinele: Campanii de relații publice; Relații publice online; Laborator de cercetare empirică; Practică de specialitate 2; Practică de specialitate 3
Tema prelegerii: Evaluarea programelor și campaniilor de relații publice

Departamentul de Psihologie

Lector universitar, poziția 16, disciplinele: Istoria psihologiei; Psihologie socială; Elaborarea lucrării de disertație; Practică de specialitate
Tema prelegerii: Agresivitate şi putere interpersonală. Perspective şi tipologii.

Departamentul de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate

Lector universitar, poziția 19, disciplinele: Politică externă și de securitate a UE; Guvernanța internațională; Securitate și societate; Evoluția Europei în epoca postbelică; Analiza riscurilor neconvenționale în societatea contemporană
Tema prelegerii: Politica externă a U.E. și relația cu Federația Rusă.

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

Lector universitar, poziția 38, disciplinele: Literatura pentru copii; Limba română; Literatura română; Pratica pedagogică în învățământul preuniversitar
Prelegere: Creaţia epică în proză – basm, poveste, snoavă

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Citologie animală cu noțiuni de biologie celulară; Biologie celulară; Animal cytology with notions of cell biology
Tema prelegerii: Membrana plasmatică, hotarul vieții

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament Preclinic

Asistent universitar, poziția 65, disciplina: Chimie farmaceutică
Tema prelegerii: Aspectele structurale și posibilitățile de identificare ale Cloramfenicolului

Departament Clinic Medical 

Şef lucrări, poziţia 30, disciplina: Medicina de familie

Asistent universitar, poziția 44, disciplinele: Medicina internă (cardiologie); Medicina internă; Semiologie medicală
Tema prelegerii: Stenoza aortică

Asistent universitar, poziția 47, disciplinele: Endocrinologie; Îngrijiri calificate în endocrinologie
Tema prelegerii: Managementul tulburărilor de creștere la copil

Departament Clinic Chirurgical 

Şef lucrări, poziţia 22, disciplina: O.R.L.
Tema prelegerii: Tumorile maligne laringiene. Cancerul laringian

Şef lucrări, poziţia 23, disciplinele: Chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă
Tema prelegerii: Grefele de piele și lambourile

Asistent universitar, poziția 35, disciplinele: Semiologie chirurgicală; Chirurgie generală

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Management, Marketing și  Administrarea Afacerilor

Asistent universitar, poziția 47, disciplinele: Comportamentul consumatorului; Marketing; Marketing cultural; Marketing internațional
Tema prelegerii: Poziționarea – ocuparea unui loc în mintea potențialului client

Asistent universitar, poziția 48, disciplinele: Antreprenoriat; Comunicare de afaceri; Comunicare și relații publice în afaceri; Economia întreprinderii; Istorie economică
Tema prelegerii: Identificarea oportunităților și generarea de idei de afaceri


LISTA  POSTURILOR  DIDACTICE  PROPUSE A FI SCOASE  LA  CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR  2021 / 2022

FACULTATEA  DE DREPT

Departamentul de Drept Public

Asistent universitar, poziția 37, disciplinele: Drept procesual penal I; Drept procesual penal II; Criminalistică – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 38, disciplinele: Drept penal special I; Drept penal special II; Teoria generală a dreptului – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 39, disciplinele: Drept constituțional și instituții politice I; Drept constituțional și instituții politice II – 6 semestre

FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE

Departamentul de Studii Romanice

Asistent universitar, poziția 37, disciplinele: Lingvistică generală; Limba româna contemporană. Sintaxă; Limba română contemporană. Funcții sintactice; Limba română contemporană. Analize gramaticale; Stilistica limbii române; Limba română contemporană; Semiotică; Noțiuni de gramatică – 5 semestre
Tema prelegerii: Stilurile funcţionale: concepte, caracteristici, interferenţe

Departamentul de Artă Teatrală 

Asistent universitar, poziția 45,  disciplinele:  Teatru-dans; Artă coregrafică; Dans modern – 5 semestre
Tema prelegerii: Relația scenică

Asistent universitar, poziția 46,  disciplina:  Cunoștințe muzicale/ritmică/instrument – 5 semestre 
Tema prelegerii: Obiectivele specifice ale modelului „Schulwerk” în domeniul instrumental

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Mașini și Echipamente Industriale

Asistent universitar, poziția 67, disciplinele: Mecanică 1; Mecanică; Desen tehnic și infografică; Desen tehnic și infografică 2; Grafica asistata de calculator  – 5 semestre
Tema prelegerii: Compunerea forțelor concurente

Asistent universitar, poziţia 68, disciplinele: Mecanică; Mecanică 2; Mecanică 1; Grafică asistată de calculator 1; Desen tehnic și infografică; Proiectarea asistată de calculator – 5 semestre
Tema prelegerii: Reducerea sistemelor de forțe coplanare și a forțelor paralele.

Asistent universitar, poziţia 69, disciplinele: Bazele roboticii; Programarea roboților industriali; Sisteme de conducere în robotică; Sisteme mecatronice – 5 semestre
Tema prelegerii: Studiul protezelor, ortezelor şi exoscheletelor amplificatoare utilizate în medicină

Departamentul Calculatoare  şi  Inginerie  Electrică

Asistent universitar, poziţia 70, disciplinele: Microcontrolere şi automate programabile; Reţele de calculatoare; Reţele locale; Electronică digitală – 5 semestre
Tema prelegerii: Generarea semnalelor PWM cu microcontrollere. Considerente hardware, software şi exemplu de implementare.

Asistent universitar, poziţia 73, disciplinele: Data mining, Programare orientată pe obiecte; Sisteme de operare; Sisteme de recunoaştere a formelor – 5 semestre
Tema prelegerii: Elemente de ingineria programării orientate pe obiecte. Principiile SOLID

Asistent universitar, poziţia 74, disciplinele: Programare WEB; Baze de date; Proiectarea bazelor de date – 5 semestre
Tema prelegerii: Metode, operații şi comenzi SQL pentru preluarea informațiilor din mai multe tabele

 Asistent universitar, poziţia 75, disciplinele: Programare în limbaj de asamblare; Programarea aplicaţiilor multimedia; Sisteme multimedia; Codificarea informaţiei multimedia – 5 semestre
Tema prelegerii: Stocarea unor modele poligonale complexe în fişiere structurate ierarhic.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

Asistent universitar, poziția 17, disciplinele: Introducere în istoria antică universală; Grecia și Roma în perioada clasică; Arheologie daco-romană; Introducere în istoria antică a spațiului românesc; Tehnologii informatice aplicabile în managementul patrimoniului; Colecții publice și private; Patrimoniu, memorie și identitate națională în istoria recentă; Introducere în studierea patrimoniului mobil; Patrimoniul arheologic; Legislație comparată și politici de protecție a patrimoniului; Managementul proiectelor culturale; Valorificarea culturală și turistică a patrimoniului; Dezvoltarea durabilă și patrimoniul cultural; Metode și tehnici de cercetare a patrimoniului – 6 semestre

Departamentul de Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

Asistent universitar, poziția 53, disciplinele: Politici sociale; Diagnoza și rezolvarea problemelor sociale; Dezvoltare umană; Metodologia cercetării în științele sociale; Practică de specialitate; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2) – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 54, disciplinele: Noțiuni introductive de recrutare și selecție a resurselor umane; Comportament organizațional; Psihologie socială; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2) – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 55, disciplinele: Metode de cercetare socială; Tehnica elaborării lucrărilor științifice; Elemente de etică și integritate academică; Identitate, multiculturalism și relații interetnice; Metodologia cercetării în științele sociale; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2) – 6 semestre
Tema prelegerii: Design experimental în cercetarea socială

Departamentul de Psihologie

Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Psihologia dezvoltării II; Psihoterapia copilului și adolescentului; Introducere în consiliere psihologică și psihoterapie; Psihologia educației – 6 semestre
Tema prelegerii: Adolescența. Dezvoltarea socialemoțională

Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic

Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Pedagogie I; Pedagogie II – 2 semestre

ACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Matematică și Informatică

Lector universitar, poziția 40, disciplinele: Structuri de date; Tehnici de programare – 6 semestre
Tema prelegerii: Lista dinamică dublu înlănțuită

Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

Asistent universitar, poziția 56, disciplinele: Aplicații discipline sportive de apă; Practica în activități de turism; Educație fizică – 6 semestre
Tema pentru proba practică: Îmbunătăţirea indicilor vitezei de reacţie, deplasare şi execuţie în lecţia de educaţie fizică; Consolidarea unor procedee tehnice de bază cu mingea în condiţiile exersării unor structuri distincte şi aplicării acestora în jocul bilateral de baschet.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament Preclinic

Asistent universitar, poziția 71, disciplinele: Anatomie și embriologie I; Anatomie și embriologie II; Anatomie topografică – 6 semestre
Tema prelegerii: Topografia cavității abdominale

Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Histologie; Histologia cavității bucale; Histologie. Anatomie patologică – 6 semestre

 Departament Clinic Medical 

Asistent universitar, poziția 45, disciplina: Boli infecțioase – 6 semestre
Tema prelegerii: Febra de origine necunoscută

Departament Clinic Chirurgical 

Asistent universitar, poziția 37, disciplinele: Radiologie; Radiologie generală; Radiologie în medicina dentară; Radiologie și imagistică medicală – 6 semestre
Tema prelegerii: Diagnosticul radioimagistic al afectiunilor pleurale

Asistent universitar, poziția 36, disciplinele: Obstetrică-ginecologie; Obstetrică și ginecologie – 6 semestre
Tema prelegerii: Diabetul zaharat in sarcina

Departament Medicină Dentară și Nursing

Asistent universitar, poziția 56, disciplinele: Reabilitare și medicina orală; Ergonomie și diagnostic orodentar – 6 semestre
Tema prelegerii: Reabilitarea orală a pacientului edentat subtotal

Asistent universitar, poziția 61, disciplinele: Nursing general I; Nursing general II; Îngrijiri calificate în diabet și boli de nutriție; Nutriție și dietetică – 6 semestre
Tema prelegerii: Coma Cetoacidozică. Plan de îngrijire nursing

FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Asistent universitar, poziția 75, disciplinele: Evaluarea terenurilor; Politici agricole comunitare; Practică de specialitate – 6 semestre


Skip to content