Concursuri semestrul I 2017-2018

Anunțul cu lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminata a apărut în Monitorul Oficial, partea III-a, nr. 1647/24 noiembrie 2017

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Hotărirea nr.4.204 a M.E.N. din Monitorul Oficial 440/18.07.2013 partea I.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar

Inscrieri pentru posturile cu perioadă nedeterminată: 24.11.2017-18.01.2018
Inscrieri pentru posturile cu perioadă determinată: 24.11.2017-18.01.2018
Perioada de susținere a examenelor, prelegerilor: 05.02.2018 – 08.02.2018
Perioada de comunicare a rezultatelor: 08.02.2018
Perioada de contestatii ( zile lucratoare): 09.02.2018 – 15.02.2018
Aprobari in CF:


Documente

Descrierea, tematica și bibliografia tuturor posturilor scoase la concurs pe perioada nedeterminata se găsesc pe site-ul Ministerului Educației.

Pentru posturile scoase la concurs pe perioada nedeterminata tematica, bibliografia, precum si data desfasurarii probelor de concurs pot fi consultate utilizand link-ul: http://jobs.edu.ro/index.php?uid=39

Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada nedeterminată – semestru I anul universitar 2017-2018
Adobe Reader Lista posturilor didactice scoase la concurs pe perioada determinată – semestru I anul universitar 2017-2018
Adobe Reader Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (aprobat în Hotărârea Senatului nr. 4868 din 27.11.2017)
Adobe Reader Calendar concursuri posturi perioada nedeterminată semestrul I 2017-2018
Adobe Reader Calendarul concursurilor pentru posturile pe perioada determinată semestrul I 2017-2018 sunt identice cu cele pentru perioada nedeterminată si au fost publicate în ziarul Tribuna
Adobe Reader Taxe înscriere concurs pentru ocuparea posturilor didactice
Adobe Reader Indicatorii I1_I6_nume_prenume_concurs iulie 2017 – posturi de conferentiar si profesor
Adobe Reader SIEPAS_nume_prenume_concurs iulie 2017
Adobe Reader DESCRIERE TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ sem 1
Adobe Reader DESCRIERE TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ sem 1
Adobe Reader CALENDAR PRELEGERI SI EXAMENE POSTURI CONCURS- PERIOADA NEDETERMINATA sem1_2017-2018
Adobe Reader CALENDAR PRELEGERI SI EXAMENE POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADA DETERMINATA sem 1 2017-2018


Posturi scoase la concurs

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2017-2018, SEMESTRUL I

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul de Drept Privat

 • Asistent universitar, poziția 28, disciplinele: Drept civil (Partea generală); Drept civil (Persoanele); Drept civil (Drepturile reale).
  5 februarie 2018, ora 10 (proba scrisă), ora 11 (prelegere didactică), ora 12 (interviu), sala 101, Facultatea de Drept, Calea Dumbrăvii nr.34. Tema prelegerii: Nulitatea actului juridic civil
 • Asistent universitar, poziția 29, disciplinele: Organizarea sistemului judiciar; Dreptul comerțului internațional I; Executarea deciziilor judiciare; Drept vamal.
  7 februarie 2018, ora 10(proba scrisă), ora 11 (prelegere didactică), ora 12 (interviu), sala 101, Facultatea de Drept, Calea Dumbrăvii nr.34. Tema Prelegerii: Clauze specifice de menținere a valorii contractului de comerț internațional

Departamentul de Drept Public

 • Asistent universitar, poziția 32, disciplinele: Drept administrativ I; Drept administrativ II; Bazele administrației publice; Drept administrativ; Știința administrației; Sisteme administrative comparate
  8 februarie 2018, ora 9 (proba scrisă), ora 10 (proba practică), sala 101, Facultatea de Drept, Calea Dumbrăvii nr.34. Tema prelegerii: Guvernul și administrația ministerială

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul de Studii Anglo-Americane şi Germanistice

 • Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Limba germană contemporană: Principii și noțiuni fundamentale ale disciplinelor germanistice; Structura limbii I; Limba germană – Limbă străină
  7.02.2018, ora 9, sala 49, Facultatea de Litere și Arte, b-dul Victoriei nr.5-7. Tema prelegerii: Formarea cuvintelor în limba germană: derivarea, compunerea, conversia și abrevierea

Departamentul de Studii Romanice

 • Lector universitar, poziția 26, disciplinele: Limba franceză contemporană. Sintaxa propoziției; Curs practic de limba franceză; Limba franceză contemporană. Elemente de morfologie; Limba franceză contemporană. Grupuri sintactice; Limba franceză contemporană. Exerciții de ortografie; Limba franceză (limbă străină)
  7.02.2018, ora 9, sala 59, Facultatea de Litere și Arte, b-dul Victoriei nr.5-7. Tema prelegerii: Le complément circonstanciel de conséquence

Departamentul de Artă Teatrală

 • Lector universitar, poziția 24, disciplinele: Improvizație scenică; Arta actorului
  7.02.2018, ora 11, sala Virgil Flonda, Facultatea de Litere și Arte, b-dul Victoriei nr.5-7. Tema proba practica: Expresivitatea corpului uman. Valorificarea expresiei corporale în spațiul scenic

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

 • Şef lucrări, poziţia 48, disciplinele: Grafică asistată de calculator
  05.02.2018, ora 13:00, sala IM 301, Facultatea de Inginerie, str.Emil Cioran nr.4. Tema prelegerii: Modelarea tridimensională a pieselor folosind Catia v5. Operații bazate pe schițe
 • Asistent universitar, poziţia 65, disciplinele: Geometrie descriptivă; Desen tehnic şi infografică; Desen tehnic
  05.02.2018, ora 8:00, sala IM 303, Facultatea de Inginerie, str.Emil Cioran nr.4
 • Asistent universitar, poziţia 66, disciplinele: Geometrie descriptivă; Desen tehnic
  05.02.2018, ora 10:00, sala IM 303, Facultatea de Inginerie, str.Emil Cioran nr.4

Departamentul Inginerie Industrială şi Management

 • Şef lucrări, poziţia 54, disciplinele: Tehnologia materialelor 2; Fenomene de transfer şi operații unitare; Ştiinţa şi ingineria materialelor
  05.02.2018, ora 11:00, sala IM 301, Facultatea de Inginerie, str.Emil Cioran nr.4. Subiectele prelegerii didactice:
  Operații de transfer de căldură fără schimbarea stării de agregare;
  Operații mecanice – mărunțirea materialelor solide.

Departamentul Calculatoare şi Inginerie Electrică

 • Şef lucrări, poziţia 50, disciplinele: Tehnici de comunicare; Tehnici de Comunicare Profesională; Aplicatii Integrate pentru Intreprinderi; Informatică Industrială; Limbaje de Descriere Hardware
  05.02.2018, ora 10:00, sala IE 303, Facultatea de Inginerie, str.Emil Cioran nr.4. Tema prelegerii: Algoritmi de optimizare a resurselor întreprinderii
 • Asistent universitar, poziţia 74, disciplinele: Proiectarea Structurilor Logice; Analiza şi Sinteza Dispozitivelor Numerice; Programare în Limbaj de Asamblare
  05.02.2018, ora 10:00, sala IE 303, Facultatea de Inginerie, str.Emil Cioran nr.4

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

 • Lector universitar, poziţia 32, disciplinele: Muzică și mișcare în învățământul preșcolar (curs și laborator); Muzică și didactica predării muzicii în învățământul primar (curs și seminar); Practică pedagogică în învățământul primar
  6.02.2018, ora 15 (prelegere didactică), ora 18 (prelegere publică), aula (sala festivă a Instit.Teol.Protestant,), b-dul Victoriei nr.40. Temă prelegere: Körperwahrnehmung und Körpertechnik, Entwicklung von Motorik und Musikalität im Kindesalter (Percepția și tehnica corporală, dezoltarea motorie și muzicalitatea la vârsta preșcolară).
 • Lector universitar, poziția 33, disciplinele: Psihopedagogia copilului cu cerinţe educative speciale (curs şi seminar); Fundamentele psihopedagogiei speciale(seminar); Psihologia educaţiei(seminar); Practica pedagogică în cadrul modulului psihopedagogic de Nivel 1.
  6.02.2018, ora 9 (prelegere didactică), ora 12 (prelegere publică), sala 003, DPPD, Calea Dumbrăvii nr.34. Tema prelegerii: Metode şi mijloace de învăţământ utilizate în activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale
 • Asistent universitar, poziţia 43, disciplinele: Tehnici de învățare eficientă; Practică pedagogică în învățământul preșcolar; Pedagogie I
  5.02.2018, ora 9 (examen scris), ora 12 (prelegere didactică), sala 003, DPPD, Calea Dumbrăvii nr.34 
  6.02.2018, ora 11 (prelegere științifică), sala 003, DPPD, Calea Dumbrăvii nr.34. Temă prelegere: Planificarea și managementul învățării

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul de Științe ale Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

 • Lector universitar, poziția 55, diciplinele: Teoria educației fizice și sportului, Educație fizică
  7.02.2018, ora 10 (proba scrisă), ora 12 (prelegere publică), corp A, Sala A 21, Facultatea de Ştiinţe, str. Ion Rațiu nr.5-7. Tema prelegerii: Principalele noțiuni ale teoriei și metodicii educației fizice și sportului

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Preclinic

 • Șef lucrări, poziția 39, disciplinele: Biofizică; Fizica radiațiilor ionizante; Radiologie
  6 februarie 2018, ora 12, SCJUS, Radiologie, sala de curs. Tema prelegerii: Efectele factorilor fizici asupra sistemelor- radiația ultravioletă
 • Asistent universitar, poziția 63, disciplinele: Medicină legală; Legislație sanitară și socială
  5 februarie 2018, ora 10, SCJUS, Serviciul Medico-legal, sala de curs. Tema prelegerii: Prevederile Legii nr. 95 din 2006 referitoare la asistența medicală primară
 • Asistent universitar, poziția 64, disciplinele: Medicină legală; Etică și deontologie profesională
  5 februarie 2018, ora 10, SCJUS, Serviciul Medico-legal, sala de curs. Tema prelegerii: Semnele morții reale

Departamentul Clinic Medical

 • Șef lucrări, poziția 26, disciplina: Oncologie
  6 februarie 2018, ora 10, str.Lucian Blaga nr. 2A, Facultatea de Medicină, sala A. Tema prelegerii: Diagnostic, stadializare și conduită terapeurtică în cancerul colorectal
 • Asistent universitar, poziția 44, disciplinele: Semiologie medicală; Patologie clinică și semiologie
  7 februarie 2018, ora 9, SCJUS, Clinica Medicală II. Tema prelegerii: Sindromul nefrotic

Departament Clinic Chirurgical

 • Șef lucrări, poziția 19, disciplinele: Urgențe chirurgicale; Urgențe medicale și chirurgicale în oftalmologie; Chirurgie generală.
  7 februarie 2018, ora 8.30, SCJUS, Clinica Ginecologie, sala curs. Tema prelegerii: Ocluziile intestinale
 • Șef lucrări, poziția 20, disciplinele: ATI Medicina de urgență; ATI
  6 februarie 2018, ora 10, str.Lucian Blaga nr.2A, Facultatea de Medicină, sala Liviu Cocora.Tema prelegerii: Anestezia regională

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

 • Asistent universitar, poziţia 55, disciplinele: Managementul proiectelor în afaceri; Marketing internaţional; Proiecte de marketing; Managementul proiectelor financiare; Strategii de marketing intern
  7.02.2018, ora 9 (prelegere didactică), ora 11 (proba scrisă), ora 12 (interviu), sala EP2, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii nr.17. Tema prelegerii: Politica de comunicare în marketingul internațional
 • Asistent universitar, poziţia 56, disciplinele: Tehnici promoţionale; Comunicare personală de marketing; Business to business Marketing; Marketing agro-alimentar; Simulări de marketing; Marketing
  7.02.2018, ora 10(prelegere didactică), ora 11 (proba scrisă), ora 12 (interviu), sala EP2, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii nr.17. Tema prelegerii: Valoarea pe viață a clienților și profitabilitatea lor

Departamentul de Finanțe Contabilitate

 • Asistent universitar, poziţia 36, disciplinele: Finanţe corporatiste; Management financiar; Finanţe
  5.02.2018, ora 10(prelegere didactică), ora 11 (proba scrisă), ora 12 (interviu), sala EP2, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii nr.17. Tema prelegerii: Știința finanțelor publice – concept și funcții. Sistemul cheltuielilor și veniturilor publice

POSTURI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ AN UNIVERSITAR 2017-2018, SEMESTRUL I

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul de Studii Anglo-Americane și Germanistice

 • Asistent universitar, poziția 48, disciplinele: Curente teoretice în spațiul anglofon; Paradigma romantică engleză; Limba engleză. Interpretări de texte (curs practic); Comunicare orală; Limba engleză. Tehnici de traducere (curs practic); Limba engleză. Traduceri consecutive (curs practic)
  8.02.2018, ora 9, sala 16, Facultatea de Litere și Arte, b-dul Victoriei nr.5-7. Tema prelegerii: The women poets: Emily Bronte’s and Emily Dickinson’s poetry
 • Asistent universitar, poziția 49, disciplina: Limba engleză – Limbă străină
  7.02.2018, ora 9, sala 16, Facultatea de Litere și Arte, b-dul Victoriei nr.5-7. Tema prelegerii: Modal Auxiliaries

Departamentul de Studii Romanice

 • Asistent universitar, poziția 36, disciplinele: Teoria si practica analizei gramaticale; Receptarea discursului oral si scris; Tehnici de comunicare verbală; Comunicare scrisă și orală; Introducere în cercetarea filologică; Gramatică normative
  8.02.2018, ora 9, sala 55, Facultatea de Litere și Arte, b-dul Victoriei nr.5-7. Proba practica: Norme și abateri de la normele de natură fonetic-fonologică

Departamentul de Artă Teatrală

 • Asistent universitar, poziția 37, disciplina: Arta actorului
  7.02.2018, ora 12,30, sala Virgil Flonda, Facultatea de Litere și Arte, b-dul Victoriei nr.5-7. Tema proba practica: Elemente de lupte scenice
 • Asistent universitar, poziția 38, disciplinele: Practica spectacolului teatral; Educația și expresia vorbirii scenice
  7.02.2018, ora 14,00, sala Virgil Flonda, Facultatea de Litere și Arte, b-dul Victoriei nr.5-7. Tema proba practica: Elemente de practica scrisului dramaturgic [monolog] pornind de la o situație reală
 • Asistent universitar, poziția 39, disciplinele: Management cultural; Marketingul produsului cultural; Repertoriul actorului
  7.02.2018, ora 09,30, sala 18, Facultatea de Litere și Arte, b-dul Victoriei nr.5-7. Tema proba practica: Obiectivele cercetării de marketing într-o instituție culturală din Sibiu
 • Asistent universitar, poziția 40, disciplinele: Artă coregrafică; Dans scenic; Ritmică și dans scenic
  7.02.2018, ora 15,30, sala Virgil Flonda, Facultatea de Litere și Arte, b-dul Victoriei nr.5-7. Tema proba practica: Dezvoltarea muzicalității și a ritmului studenților anului I folosind practici din biomecanică
 • Asistent universitar, poziția 41, disciplinele: Antrenamentul vorbirii scenice; Educația și expresia vorbirii scenice
  7.02.2018, ora 17,00, sala Virgil Flonda, Facultatea de Litere și Arte, b-dul Victoriei nr.5-7. Tema proba practica: Analiza identității vocale. Controlul emoțional în identificarea trăsăturilor de personalitate vocală
 • Asistent universitar, poziția 42, disciplinele: Analiza procesului scenic; Antrenamentul vorbirii scenice; Antrenamentul mișcării scenice
  7.02.2018, ora 18,30, sala Virgil Flonda, Facultatea de Litere și Arte, b-dul Victoriei nr.5-7. 
 • Tema proba practica: Metode de exprimare a stărilor și emoțiilor prin limbaj non-verbal

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Maşini şi Echipamente Industriale

 • Asistent universitar, poziția 63, disciplinele: Grafică asistată de calculator; Mașini și sisteme de prelucrare
  06.02.2018, ora 1000, sala IM 301, Facultatea de Inginerie, str.Emil Cioran nr.4. Tema prelegerii: Modelarea tridimensională a pieselor volumice de tip ”racord” utilizând Catia v5
 • Asistent universitar, poziția 64, disciplinele: Metrologie în textile-pielărie; Bazele tehnologiei confecțiilor; Procese și mașini pentru confecții; Tehnologia confecțiilor; Bazele tehnologiei tricoturilor.
  06.02.2018, ora 1300, sala IM 301, Facultatea de Inginerie, str.Emil Cioran nr.4. Tema prelegerii: Tehnologia de confecționare a buzunarelor ”laist” la sacouri pentru bărbați

Departamentul Inginerie Industrială şi Management

 • Asistent universitar, poziţia 83, disciplinele: Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 1; Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare 2
  05.02.2018, ora 09:00, sala IM 301, Facultatea de Inginerie, str.Emil Cioran nr.4. Tema prelegerii: Programarea obiectuală folosind limbajul VBA în MS Word.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul de Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

 • Asistent universitar, poziția 18, disciplinele: Grecia si Roma anticã; Introducere în studierea patrimoniului mobil; Patrimoniu arheologic; Arheologie daco-romană; Istoria antica a spațiului românesc; Introducere în istoria antică universală – Orientul antic; Metode si tehnici de cercetare istoricã; Managementul proiectelor culturale; Tehnologii informatice aplicabile în managementul patrimoniului; Introducere în etnologie și etnografie; Educație pentru patrimoniu; Patrimoniu, memorie și identitate națională în istoria recentă.
  – Proba scrisă: Sibiu, 5.02, ora 10.
  – Prelegere didactică: 6.02, ora 10.
  – Prelegere publică: 7.02, ora 10.
  Locul: B-dul Victoriei, nr. 5-7, etaj 1, sala 35. Proba practică: Interpretarea și gestionarea patrimoniului arheologic
 • Asistent universitar, poziția 19, disciplinele: Cultură politică și modernizare în România sec XX; Introducere în istoria universală a sec XX; Introducere în istoria universală modernă; Romania modernă; Istoria minorităților naționale din SE-ul Europei; Introducere în istoria României în sec XX; Introducere în istoria partidelor și doctrinelor politice din România; Istoria mentalităților collective; Introducere in istoria istoriografiei universale; Introducere in istoria istoriografiei rom.; Regimul comunist în România
  – Proba scrisă: 5.02, ora 10.
  – Prelegere didactică: 6.02, ora 12.
  – Prelegere publică: 7.02, ora 12.
  Locul: B-dul Victoriei, nr. 5-7, etaj 1, sala 35 (Proba I), sala 34 (Probele 2 și 3). Proba practică: Lumea în anii postbelici: Instaurarea regimurilor comuniste

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

 • Asistent universitar, poziția 73, disciplinele: Analiză factuală; Introducere în sociologia organizațiilor; Sociologie aplicată: practica cercetării sociale; Practica cercetării sociale; Metode de cercetare socială: abordări calitative.
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 06.02.2018, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-7, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 06.02.2018, ora 13:00.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-9, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 07.02.2018, ora 09:00. Tema prelegerii: Teorii organizaționale: teoria managementului științific (Taylor); teoria resurselor umane (McGregor)
 • Asistent universitar, poziția 74, disciplinele: Introducere în asistența socială; Protecție și securitate socială; Metodologia cercetării în științele sociale; Laborator de dezvoltare personală; Practică de specialitate.
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 06.02.2018, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-7, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 06.02.2018, ora 15:00.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-9, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 07.02.2018, ora 11:00. Tema prelegerii: Modele integrative în asistența socială: fundamentare teoretică și aplicații practice
 • Asistent universitar, poziția 76, disciplinele: Schimbare socială; Sociologia comunicării; Laborator de analiză de date asistată de calculator; Practică profesională; Practică compactă de specialitate.
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 06.02.2018, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-7, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 06.02.2018, ora 17:00.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-9, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 07.02.2018, ora 13:00. Tema prelegerii: ​Schimbarea socială: transformări în România postcomunistă. 
 • Asistent universitar, poziția 77, disciplinele: Psihologie socială; Psihologie socială: dinamica grupului; Psihologie judiciară și a criminalității; Psihologie militară; Stagiu de practică de specialitate I.
  Proba scrisă:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 3, Sala SA3-4, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 06.02.2018, ora 09:00.
  Analiza dosarului individual pe bază de interviu:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 06.02.2018, ora 12:00.
  Prelegere didactică:
  Locul: Str. Lucian Blaga, Nr. 2A, Corp A, Etaj 2, Sala SA2-11, 550169 – Sibiu, Jud. Sibiu
  Ziua, ora: 07.02.2018, ora 09:00.

FACULTATEA DE ȘTIINȚE

Departamentul de Matematică și Informatică

 • Asistent universitar, poziția 51, disciplinele: Geometrie computaţională; Reţele de calculatoare; Algoritmica grafelor.
  7.02.2018, ora 10 (proba scrisă), ora 12 (prelegere publică), corp A, Sala L5, Facultatea de Ştiinţe, str. Ion Rațiu nr.5-7.Tema prelegerii: Algoritmul lui de Casteljau (descriere, formula de calcul, structura sistolică)

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departamentul Clinic Medical

 • Asistent universitar, poziția 37, disciplinele: Medicină internă; Medicină internă (Cardiologie, Pneumologie, Nefrologie)
  5 februarie 2018, ora 9, SCJUS, Clinica Cardiologie. Tema prelegerii: Stenoza aortică
 • Asistent universitar, poziția 40, disciplinele: Medicină internă (Cardiologie, Pneumologie, Nefrologie).
  5 februarie 2018, ora 11, SCJUS, Clinica Cardiologie. Tema prelegerii: Cardiomiopatia hipertrofică
 • Asistent universitar, poziția 50, disciplinele: Medicină internă (Gastroenterologie, Boli de nutriție, Hematologie); Semiologie medicală
  8 februarie 2018, ora 9, sala A, Facultatea de Medicină, str.Lucian Blaga nr.2A. Tema prelegerii: Tratamentul în bolile inflamatorii intestinale
 • Asistent universitar, poziția 54, disciplina: Endocrinologie
  6 februarie 2018, ora 14, SCJUS, Clinica Endocrinologie. Tema prelegerii: Tumorile hipofizare

Departamentul Clinic Chirurgical

 • Asistent universitar, poziția 27, disciplina: Chirurgie generală
  7 februarie 2018, ora 10.30, SCJUS, Clinica Ginecologie, sala de curs. Tema prelegerii: Pancreatita acută
 • Asistent universitar, poziția 28, disciplinele: Chirurgie generală; Semiologie chirurgicală
  7 februarie 2018, ora 12.30, SCJUS, Clinica Ginecologie, sala de curs. Tema prelegerii: Traumatismele toracice

Departamentul Medicină Dentară şi Nursing

 • Asistent universitar, poziția 54, disciplinele: Tehnologia protezelor dentare; Reabilitare orală; Ergonomie și diagnostic orodentar
  6 februarie 2018, ora 12, sala Liviu Cocora, Facultatea de Medicină, str.Lucian Blaga nr.2A. Tema prelegerii: Etape clinico-tehnice în reabilitarea orală implanto-protetică
 • Asistent universitar, poziția 55, disciplinele: Tehnologia metalo-ceramicii și a ceramicii integrale; Estetică dentară; Materiale utilizate în tehnica dentară
  7 februarie 2018, ora 10, SCJUS, CSU. Tema prelegerii: Restaurări unidentare intracoronare
 • Asistent universitar, poziția 56, disciplinele: Ortodonție; Ortodonție. Noțiuni; Tehnologia aparatelor ortodontice
  6 februarie 2018, ora 10, SCJUS, CSU. Tema prelegerii: Aspecte clinice în anodonție
 • Asistent universitar, poziția 57, disciplinele: Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia aparatelor chirurgicale și epitezelor
  7 februarie 2018, ora 12, SCJUS, CSU. Tema prelegerii: Aparate și proteze utilizate în defecte osoase
 • Asistent universitar, poziția 58, disciplinele: Tehnologia reabilitării implanto protetice; Tehnologia protezei totale; Morfologia dinților și arcadelor dentare
  6 februarie 2018, ora 8, SCJUS, CSU. Tema prelegerii: Tehnici de reabilitări implanto protetice

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

 • Asistent universitar, poziţia 57, disciplinele: Finanţele firmei; Management financiar; Managementul investiţiilor
  8.02.2018, ora 10(prelegere didactică), ora 11 (proba scrisă), ora 12 (interviu), sala EP2, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii nr.17. Tema prelegerii: Managementul formării capitalurilor firmei

Departamentul Finanțe Contabilitate

 • Asistent universitar, poziţia 37, disciplinele: Informatică
  6.02.2018, ora 9(prelegere didactică), ora 10 (proba scrisă), ora 11 (interviu), sala EP2, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii nr.17. Tema prelegerii: Utilizarea funcţiilor de căutare şi a funcţiilor imbricate în cadrul procesorului de calcul tabelar Microsoft
 • Asistent universitar, poziţia 38, disciplinele: Bazele contabilităţii; Buget şi trezorerie publică
  6.02.2018, ora 12(prelegere didactică), ora 13 (proba scrisă), ora 14 (interviu), sala EP2, Facultatea de Ştiinţe Economice, Calea Dumbrăvii nr.17. Tema prelegerii: Înregistrarea sistematică a operaţiunilor economice şi financiare cu ajutorul conturilor
Skip to content