Concursuri semestrul I 2022-2023

Informații privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior se găsesc în Monitorul Oficial 1251/24.11.2022, partea a III-a.

Concursurile se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale nr.1/2011, a H.G. nr.457/04.05.2011 (Metodologia cadru), modificată și completată prin H.G. nr.36/06.02.2013 și a Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.


Calendar

Adobe Reader 


Documente

Descrierea, tematica și bibliografia tuturor posturilor scoase la concurs pe perioada nedeterminata se găsesc pe site-ul Ministerului Educației.

Pentru posturile scoase la concurs pe perioada nedeterminata tematica, bibliografia, precum si data desfasurarii probelor de concurs pot fi consultate utilizand link-ul: http://jobs.edu.ro/index.php?uid=39

Adobe Reader Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (aprobat în Hotărârea Senatului nr. 3849 din 23.09.2022)
Adobe Reader Lista posturilor scoase la concurs pe perioada nedeterminata
Adobe Reader Lista posturilor scoase la concurs pe perioada determinata


LISTA POSTURILOR DIDACTICE PROPUSE A FI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2022/ 2023

FACULTATEA DE DREPT
Departamentul Drept Privat

Lector universitar, poziția 21, disciplinele: Dreptul comerțului internațional; Drept vamal; Practică în profesiile juridice; Etică și integritate academică.Metodologia cercetării științifice.

Asistent universitar, poziția 24, disciplinele: Drept internațional privat; Instrumente de armonizare în relațiile private internaționale; Dreptul proprietății intelectuale; Drept funciar.

FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE

Departamentul Studii Romanice

Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Poezia română ca world poetry; Metode recente în studierea literaturii; Evoluția criticii și a istoriei literare; Literatura română contemporană.

Lector universitar, poziția 27, disciplinele: Istoria scrisului, a cărții și a instituțiilor info-documentare; Metode de cercetare în științele sociale; Dezvoltarea colecțiilor în structurile info-documentare; Prelucrarea documentelor în structurile info-documentare.

Asistent universitar, poziția 38, disciplinele: Literatura română (1): De la origini până în perioada postpașoptistă; Cercetare științifică și scriere academică; Poezia postmodernă; Naratologie; Literatura română. Analiza discursului ficțional; Literatura comparată.

Departamentul Studii Anglo-Americane și Germanistice

Lector universitar, poziția 30, disciplinele: Abordări naratologice ale textelor literare germane; Limba germană pentru afaceri; Curs practic de traduceri B I (germană); Curs practic de traduceri B II (germană).

Lector universitar, poziția 31, disciplinele: Limba engleză contemporană. Sociolingvistică; Structura limbii B II (engleză); Curs practic de traduceri B I (engleză); Curs practic de traduceri B II (engleză).

Lector universitar, poziția 32, disciplinele: Cultură și civilizație britanică; Cercetare științifică și scriere academică. Limba engleză; Limba engleză. Interpretări de texte (cp); Limba engleză. Traduceri literare (cp)

Departamentul Artă Teatrală

Lector universitar, poziția 22, disciplinele: Biologia mișcării; Tehnici de recuperare; Atelier de creație teatrală.

Asistent universitar, poziția 42, disciplinele: Teoria și practica presei; Comunicare și relații publice; Redactare și procesare digitală: text, imagine, multimedia; Atelier de creație teatrală: Folclor; Elaborarea lucrării de licență

FACULTATEA DE INGINERIE

Departamentul Inginerie Industrială și Management

Şef lucrări, poziţia 68, disciplinele: Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 1; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 2; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare.

Asistent universitar, poziţia 82, disciplinele: Tehnologia constructiilor de mașini 1; Tehnologii de fabricație; Tehnologii de fabricație 1; Tehnologii de fabricație 2; Tehnologii de fabricație și micro/nanotehnologii; Fabricație virtuală; Fabricația asistată de calculator – sisteme CAM.

Asistent universitar, poziţia 83, disciplinele: Geologie generală și stratigrafică; Hidraulică subterană; Mineralogie și petrologie; Ingineria zăcămintelor de gaze; Programarea calculatoarelor și limbaje de programare.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul Istorie, Patrimoniu și Teologie Protestantă

Lector universitar, poziția nr. 15, disciplinele: Introducere în etnografie; Antropologie vizuală. Filmul etnografic; Introducere în antropologie; Patrimoniu imaterial; Etică și deontologie academică.

Departamentul Asistență Socială, Jurnalism, Relaţii Publice și Sociologie

Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Consiliere și orientare în carieră; Psihosociologia conducerii; Laborator de analiză de date asistată de calculator; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2).

Lector universitar, poziția 36, disciplinele: Politica ocupării forței de muncă; Statistică socială; Analiză factuală.

Asistent universitar, poziția 53, disciplinele: Demografie și sociologia populației; Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (1); Laborator pentru elaborarea lucrării de licență (2); Politici publice; Metode de cercetare
socială; Metode de cercetare socială: abordări calitative; Tehnica elaborării lucrărilor științifice. Elemente de etică și integritate academică.

Asistent universitar, poziția 54, disciplinele: Producția emisiunii de știri în televiziune; Introducere în jurnalismul de televiziune; Specializare în jurnalismul de TV; Practică de specialitate 1; Practică de specialitate 2; Promovarea organizațiilor cu ajutorul radioului și televiziunii; Laborator de cercetare empirică; Editarea în limbaje specializate.

Departamentul Psihologie

Asistent universitar, poziția 28, disciplinele: Statistică aplicată în psihologie; Psihologie experimentală; Stagiu de practică de specialitate 3.

Asistent universitar, poziția 29, disciplinele: Fundamentele psihologiei II; Psihologie cognitivă. Bazele teoretice ale evaluării psihologice; Stagiu de practică de specialitate 2.

Departamentul Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate

Lector universitar, poziția 19, disciplinele: Probleme fundamentale ale lumii contemporane; Introducere în cultura politică; Guvernanță internaționala și regională; Introducere în studii de securitate.

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament Preclinic

Șef lucrări, poziția 39, disciplinele: Morfopatologie I; Morfopatologie II; Patologie celulară și moleculară

Șef lucrări, poziția 40, disciplinele: Fiziologie; Fiziologie I; Fiziologie II; Ergofiziologie

Șef lucrări, poziția 44, disciplinele: Histologie I; Histologie II; Microbiologie I

Șef lucrări, poziția 51, disciplinele: Tehnologie farmaceutică; Biofarmacie și farmacocinetică; Biochimie

Departament Clinic Medical

Șef lucrări, poziția 25, disciplinele: Diabet și boli de nutriție; Nutriție și dietetică; Nutrition and dietetics

Șef lucrări, poziția 26, disciplinele: Puericultura; Pediatrie; Imunodeficiențe

Șef lucrări, poziția 27, disciplinele: Medicina de familie

Departament Medicină Dentară și Nursing

Șef lucrări, poziția 36, disciplinele: Sănătate orală și comunitară; Morfologia dinților și arcadelor dentare II; Tehnologia aparatelor și protezelor chirurgicale

Șef lucrări, poziția 37, disciplinele: Proteticã dentarã – edentația parțială întinsã; Protetica dentarã – punți dentare; Proteticã dentarã – puntea; Tehnologia protezelor dentare fixe-punți dentare II.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Departamentul Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

Asistent universitar, poziția 49, disciplinele: Antreprenoriat; Management; Management strategic

Departamentul Finanțe Contabilitate

Asistent universitar, poziția 34, disciplinele: Audit financiar; Bazele contabilității; Contabilitate de gestiune


LISTA POSTURILOR DIDACTICE PROPUSE A FI SCOASE LA CONCURS PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, SEMESTRUL I, AN UNIVERSITAR 2022 / 2023

FACULTATEA DE DREPT

Departamentul Drept Privat

Asistent universitar, poziția 25, disciplinele: Drept comercial I; Drept comercial II; Dreptul concurenței comerciale; Dreptul asigurărilor (civile și comerciale); Practica la instanțele judecătorești – 6 semestre

Asistent universitar, poziția 26, disciplinele: Drept procesual civil I; Drept procesual civil II; Organizarea profesiilor juridice liberale – 6 semestre

Departamentul Drept Public

Asistent universitar, poziția 42, disciplinele: Drept penal general I; Drept penal general II – 6 semestre

FACULTATEA DE LITERE ȘI ARTE

Departamentul Artă Teatrală

Asistent universitar, poziția 43, disciplinele: Introducere în teoria întreprinderilor culturale; Strategii culturale; Managementul proiectului cultural; Management și marketing cultural; Marketing cultural; Management cultural; Producție și antreprenoriat cultural – 5 semestre

Asistent universitar, poziția 44, disciplinele: Arta actorului; Atelier de creație teatrală; Lupte scenice – 5 semestre

Asistent universitar, poziția 45, disciplinele: Producție și antreprenoriat cultural; Legislație internațională în cultură; Managementul proiectului cultural; Arta în educație; Colaborare regizor-coregraf – 5 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Lector universitar, poziția 35, disciplinele: Pedagogie I; Pedagogie II: 1 an – 2 semestre

FACULTATEA DE MEDICINĂ

Departament Preclinic

Asistent universitar, poziţia 70, disciplinele: Farmacologie – 6 semestre

Asistent universitar, poziţia 71, disciplinele: Fiziopatologie – 6 semestre

Asistent universitar, poziţia 72, disciplinele: Biologie celulara și moleculară – 6 semestre

Departament Clinic Medical

Asistent universitar, poziţia 49, disciplinele: Boli infecțioase; Îngrijiri calificate în boli infecțioase – 6 semestre

Departament Clinic Chirurgical

Asistent universitar, poziţia 39, disciplinele: Îngrijiri calificate în urologie; Urologie; Îngrijiri calificate în Obstetrică Ginecologie; Îngrijiri calificate în specialități chirurgicale – 6 semestre

Asistent universitar, poziţia 40, disciplinele: Semiologie chirurgicală – 6 semestre

Departament Medicină Dentară și Nursing

Asistent universitar, poziţia 59, disciplinele: Tehnologia protezelor dentare I; Tehnologia protezelor dentare II; Diagnostic oro-dentar – 6 semestre

Asistent universitar, poziţia 61, disciplinele: Anestezie și sedare în medicina dentară; Implantologie – 6 semestre

Asistent universitar, poziţia 62, disciplinele: Chirurgie oro-maxilo-facială – 6 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE

Departamentul Știința Mediului, Fizică, Educație Fizică și Sport

Asistent universitar, poziția 53, disciplinele: Fitness; Educație fizică – 6 semestre

Departamentul Matematică și Informatică

Lector universitar, poziția 17, disciplinele: Geometrie analitică și diferențială; Geometrie diferențială; Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială – 6 semestre

FACULTATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE, INDUSTRIE ALIMENTARĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Asistent universitar, poziția 70, disciplinele: Topografie; Îmbunătățiri funciare; Organizarea teritoriului; Practică; Practică de specialitate 3; Practică de specialitate 4 – 6 semestre


Skip to content