Comisia de etică în Cercetarea Științifică (CECS)

Comisia de etică în cercetarea științifică (CECS) este o structură autonomă care se ocupă cu evaluarea din punct de vedere etic a proiectelor de cercetare propuse. CECS își exercită misiunea prin acordarea unui Aviz de etică a cercetării și prin acțiuni de promovare a principiilor de etică în cercetarea științifică

Misiunea CECS este de a asigura respectarea principiilor de etică în cercetarea științifică care implică subiecți umani și/sau animale de experiență, desfășurate de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, precum și promovarea cercetării științifice în acest spirit.


Date de contact

E-mail: etica.cercetare@ulbsibiu.ro
Adresa Secretariat: Serviciul Suport Cercetare Dezvoltare Inovare, Bulevardul Victoriei nr.10


Componența

Conf.univ.dr. Mihaela Bucuță mihaela.bucuta@ulbsibiu.ro – Președinte
Dr. Daniela Maria Flucsă daniela.flucsa@ulbsibiu.ro – Secretar


Documente, rapoarte și hotărâri


Skip to content